Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums Telekomunikāciju uzņēmuma iekšējas komunikācijas un darbinieku atbalsta pasākumu pilnveidošanas projekts pārmaiņu laikā
Nosaukums angļu valodā Project on Improvement of Internal Communication and Employee Support Activities at Telecommunications Company during Period of Changes
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Ilze Valdovska
Recenzents Mg. oec. Laura Baltiņa
Anotācija Noslēguma darba autors: Liene Birša Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Lektore mg hr Ilze Valdovska Noslēguma darba temats: Telekomunikāciju uzņēmuma iekšējās komunikācijas un darbinieku atbalsta pasākumu pilnveidošanas projekts pārmaiņu laikā. Noslēguma darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, 13 nodaļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 71 lpp., tajā iekļauti 18 attēli, 10 tabulas, 1 formula. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti:22 avoti latviešu, 16 angļu valodā. Darbam pievienoti 3 pielikumi. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Veiktajā pētījumā noskaidrots, ka iekšējās komunikācijas problēmas ir radušās reorganizācijas procesā. Lai uzlabotu un radītu pozitīvu komunikāciju uzņēmumā ir nepieciešams izstrādāt komunikācijas uzlabošanas projekts. Tāpat, pētījumā noskaidrojās, ka piedāvātais aprūpētais darba uzteikums ir jāuzlabo iesaistot ārējos konsultantus. Šos reorganizācijas vājos posmus vajadzētu uzlabot personālvadības departamenta vadītajai un darbinieku tiešajiem vadītājiem. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Birša, L., Valdovska, I. (2020). Telekomunikāciju uzņēmuma iekšējās komunikācijas un darbinieku atbalsta pasākumu pilnveidošanas projekts pārmaiņu laikā. Diplomprojekts. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma “Cilvēku resursu vadīšana”, 71 lpp.
Atslēgas vārdi Telekomuikācijas, IT, pārmaiņu vadība
Atslēgas vārdi angļu valodā Telecommunication, IT, change management
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 13.05.2020 16:55:49