Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Human Resource Management
Title in original language Telekomunikāciju uzņēmuma iekšējas komunikācijas un darbinieku atbalsta pasākumu pilnveidošanas projekts pārmaiņu laikā
Title in English Project on Improvement of Internal Communication and Employee Support Activities at Telecommunications Company during Period of Changes
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Ilze Valdovska
Reviewer Mg. oec. Laura Baltiņa
Abstract Noslēguma darba autors: Liene Birša Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Lektore mg hr Ilze Valdovska Noslēguma darba temats: Telekomunikāciju uzņēmuma iekšējās komunikācijas un darbinieku atbalsta pasākumu pilnveidošanas projekts pārmaiņu laikā. Noslēguma darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, 13 nodaļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 71 lpp., tajā iekļauti 18 attēli, 10 tabulas, 1 formula. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti:22 avoti latviešu, 16 angļu valodā. Darbam pievienoti 3 pielikumi. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Veiktajā pētījumā noskaidrots, ka iekšējās komunikācijas problēmas ir radušās reorganizācijas procesā. Lai uzlabotu un radītu pozitīvu komunikāciju uzņēmumā ir nepieciešams izstrādāt komunikācijas uzlabošanas projekts. Tāpat, pētījumā noskaidrojās, ka piedāvātais aprūpētais darba uzteikums ir jāuzlabo iesaistot ārējos konsultantus. Šos reorganizācijas vājos posmus vajadzētu uzlabot personālvadības departamenta vadītajai un darbinieku tiešajiem vadītājiem. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Birša, L., Valdovska, I. (2020). Telekomunikāciju uzņēmuma iekšējās komunikācijas un darbinieku atbalsta pasākumu pilnveidošanas projekts pārmaiņu laikā. Diplomprojekts. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma “Cilvēku resursu vadīšana”, 71 lpp.
Keywords Telekomuikācijas, IT, pārmaiņu vadība
Keywords in English Telecommunication, IT, change management
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 13.05.2020 16:55:49