Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums Telekomunikāciju uzņēmuma personāla atlases pilnveidošanas projekts
Nosaukums angļu valodā Project on Improvement of Personnel Selection Process at Telecommunications Company
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Ilze Valdovska
Recenzents Prakt. docente, Mg.oec. Līga Kamola
Anotācija Noslēguma darba autors: Elīza Kļaviņa Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Lektore, Mg.hr Ilze Valdovska Noslēguma darba temats: Telekomunikāciju uzņēmuma personāla atlases pilnveidošanas projekts. Noslēguma darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, analītiskā, teorētiskā un projekta aprēķinu daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 90.lpp., tajā iekļauti 47 attēli un 18.tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 23 avoti latviešu, 6 angļu un 11 krievu valodā. Darbam pievienoti 3 pielikumi. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Balstoties un anketu, sajūtu interviju un novērojumu rezultātiem, tika konstatēts, ka SIA Tet personāla atlases problēmas ir saistītas ar spēcīgu IT (Informācijas tehnoloģijas) speciālistu/kandidātu trūkumu aktuālajās vakancēs, kā arī problēmas rodas jaunā darbinieka adaptācijas periodā. Kā rezultātā tika izstrādāta SIA Tet atvērtā durvju diena, lai mazinātu trūkumu ITD (Informācijas tehnoloģiju dienesta) vakancēs, kā arī tika pilnveidots adaptācijas process jaunajam darbiniekam izstrādājot pirmās nedēļas plānu un piesaistot Draudziņu jaunajam darbiniekam. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Bakalaura darba analītiskajā daļā tiek raksturots SIA Tet uzņēmums un darbības nozare, kā arī tiek izvērtēti personāla dati un personāla vadības dienests (Cilvēku un vides dienests) un tā funkcijas, kā arī ieguldījumu personāla atlases procesā. Tiek izpētīts arī personāla atlases procesu uzņēmumā un apkopojot anketu, novērojumu un sajūtu interviju rezultātus, tiek definētas SIA Tet galvenās personāla atlases procesa problēmas. Teorētiskajā daļā tiek izpētīta un salīdzināta dažāda zinātniskā literatūra, pētnieciskie darbi par tendencēm personāla atlasē un labās prakses piemēri, kā arī tiek veikta to salīdzināšanu. Projekta aprēķinu daļā tiek izstrādāts projekts par SIA Tet atvērto durvju dienu, kā arī tiek uzlabota jaunā darbinieka ievadīšana darba vidē, ieviešot Draudziņu jaunajam darbiniekam, kurš palīdzēs adaptēšanās periodā, kā arī tie izstrādāts strukturēts plāns Draudziņiem, kurš palīdzēs personāla atlases procesā un jaunajam darbiniekam uzsākot darbu.
Atslēgas vārdi Telekomunikācijas Personāla atlase
Atslēgas vārdi angļu valodā Telecommunications Personnel Selection Recruitment
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 13.05.2020 16:32:13