Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Human Resource Management
Title in original language Telekomunikāciju uzņēmuma personāla atlases pilnveidošanas projekts
Title in English Project on Improvement of Personnel Selection Process at Telecommunications Company
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Ilze Valdovska
Reviewer Prakt. docente, Mg.oec. Līga Kamola
Abstract Noslēguma darba autors: Elīza Kļaviņa Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Lektore, Mg.hr Ilze Valdovska Noslēguma darba temats: Telekomunikāciju uzņēmuma personāla atlases pilnveidošanas projekts. Noslēguma darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, analītiskā, teorētiskā un projekta aprēķinu daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 90.lpp., tajā iekļauti 47 attēli un 18.tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 23 avoti latviešu, 6 angļu un 11 krievu valodā. Darbam pievienoti 3 pielikumi. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Balstoties un anketu, sajūtu interviju un novērojumu rezultātiem, tika konstatēts, ka SIA Tet personāla atlases problēmas ir saistītas ar spēcīgu IT (Informācijas tehnoloģijas) speciālistu/kandidātu trūkumu aktuālajās vakancēs, kā arī problēmas rodas jaunā darbinieka adaptācijas periodā. Kā rezultātā tika izstrādāta SIA Tet atvērtā durvju diena, lai mazinātu trūkumu ITD (Informācijas tehnoloģiju dienesta) vakancēs, kā arī tika pilnveidots adaptācijas process jaunajam darbiniekam izstrādājot pirmās nedēļas plānu un piesaistot Draudziņu jaunajam darbiniekam. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Bakalaura darba analītiskajā daļā tiek raksturots SIA Tet uzņēmums un darbības nozare, kā arī tiek izvērtēti personāla dati un personāla vadības dienests (Cilvēku un vides dienests) un tā funkcijas, kā arī ieguldījumu personāla atlases procesā. Tiek izpētīts arī personāla atlases procesu uzņēmumā un apkopojot anketu, novērojumu un sajūtu interviju rezultātus, tiek definētas SIA Tet galvenās personāla atlases procesa problēmas. Teorētiskajā daļā tiek izpētīta un salīdzināta dažāda zinātniskā literatūra, pētnieciskie darbi par tendencēm personāla atlasē un labās prakses piemēri, kā arī tiek veikta to salīdzināšanu. Projekta aprēķinu daļā tiek izstrādāts projekts par SIA Tet atvērto durvju dienu, kā arī tiek uzlabota jaunā darbinieka ievadīšana darba vidē, ieviešot Draudziņu jaunajam darbiniekam, kurš palīdzēs adaptēšanās periodā, kā arī tie izstrādāts strukturēts plāns Draudziņiem, kurš palīdzēs personāla atlases procesā un jaunajam darbiniekam uzsākot darbu.
Keywords Telekomunikācijas Personāla atlase
Keywords in English Telecommunications Personnel Selection Recruitment
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 13.05.2020 16:32:13