Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums Motivēšanas sistēmas pilnveidošanas projekts valsts pārvaldē
Nosaukums angļu valodā Project on Improvement of Motivation System at a State Administration
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Ilze Valdovska
Recenzents Labklājības ministrijas personāla un dokumentu pārvaldības departamenta direktore Iveta Baltiņa
Anotācija Noslēguma darba autors: Monta Beķere Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Lektore Mg hr Ilze Valdovska Noslēguma darba temats: Motivēšanas sistēmas pilnveidošanas projekts valsts pārvaldē Noslēguma darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, analītiskā daļas, teorētiskā daļa, projekta aprēķinu daļa, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 71 lpp., tajā iekļauti 5 attēli, 8 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 34 avoti latviešu, 3 angļu valodā. Darbam pievienoti 6 pielikumi. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Darba analītiskajā daļā raksturots Pilsonības un migrāciju lietu pārvaldes personāls, kustības dinamika un tendences. Analizēti personāla vadības procesi, galvenās darbības un funkcijas. Izvirzītas galvenās ar personāla motivēšanas sistēmas saistītās problēmas un piedāvāti to risinājumi. Teorētiskajā daļā analizēti dažādu autoru publicētie viedokļi, izvērtēti dažādi teorētiskie koncepti un sniegts autores viedoklis un vērtējums. Projekta aprēķinu daļā problēmu risināšanai izstrādāti trīs projekti – jaunas amata vietas izveides projekts, personāla apmācību plānošanas projekts un vadītāju apmācību izveides projekts. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Beķere, M., Valdovska, I. (2020). Motivēšanas sistēmas pilnveidošanas projekts valsts pārvaldē. Diplomprojekts. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma “Cilvēku resursu vadīšana”, 71 lpp.
Atslēgas vārdi motivācija,personāls,pilnveidošana
Atslēgas vārdi angļu valodā motivation,staff,Optimization
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 13.05.2020 16:29:19