Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Human Resource Management
Title in original language Motivēšanas sistēmas pilnveidošanas projekts valsts pārvaldē
Title in English Project on Improvement of Motivation System at a State Administration
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Ilze Valdovska
Reviewer Labklājības ministrijas personāla un dokumentu pārvaldības departamenta direktore Iveta Baltiņa
Abstract Noslēguma darba autors: Monta Beķere Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Lektore Mg hr Ilze Valdovska Noslēguma darba temats: Motivēšanas sistēmas pilnveidošanas projekts valsts pārvaldē Noslēguma darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, analītiskā daļas, teorētiskā daļa, projekta aprēķinu daļa, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 71 lpp., tajā iekļauti 5 attēli, 8 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 34 avoti latviešu, 3 angļu valodā. Darbam pievienoti 6 pielikumi. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Darba analītiskajā daļā raksturots Pilsonības un migrāciju lietu pārvaldes personāls, kustības dinamika un tendences. Analizēti personāla vadības procesi, galvenās darbības un funkcijas. Izvirzītas galvenās ar personāla motivēšanas sistēmas saistītās problēmas un piedāvāti to risinājumi. Teorētiskajā daļā analizēti dažādu autoru publicētie viedokļi, izvērtēti dažādi teorētiskie koncepti un sniegts autores viedoklis un vērtējums. Projekta aprēķinu daļā problēmu risināšanai izstrādāti trīs projekti – jaunas amata vietas izveides projekts, personāla apmācību plānošanas projekts un vadītāju apmācību izveides projekts. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Beķere, M., Valdovska, I. (2020). Motivēšanas sistēmas pilnveidošanas projekts valsts pārvaldē. Diplomprojekts. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma “Cilvēku resursu vadīšana”, 71 lpp.
Keywords motivācija,personāls,pilnveidošana
Keywords in English motivation,staff,Optimization
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 13.05.2020 16:29:19