Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums Personāla motivācijas sistēmas pilnveides projekts
Nosaukums angļu valodā Project on Improvement of Personnel Motivation System
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Laura Baltiņa
Recenzents "KPMG Baltics SIA" personāla vadītāja Laura Kalniņa
Anotācija Noslēguma darba autors: Rita Bergholde Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Mg.oec., Laura Baltiņa Noslēguma darba temats: Personāla motivācijas sistēmas pilnveides projekts Noslēguma darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 86 lpp., tajā iekļauti 44 attēli, 21 tabula, 4 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 33 avoti latviešu, 3 angļu un 9 krievu valodā. Darbam pievienoti 3 pielikumi. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Analizējot uzņēmumā esošo personāla politiku un motivācijas sistēmu, kā arī veicot darbinieku anketēšanu, darba autore secināja par nepilnībām darbinieku motivācijas sistēmā. Neskatoties uz darbinieku apmierinātību ar sava darba saturu, viņi bija daļēji apmierināti ar darba samaksas nosacījumiem, papildus bonusiem un darba slodzi, kā arī viņus motivētu atbilstoša darba samaksa un sociālās garantijas, atzinība par panākumiem no vadības puses, ideju un iniciatīvas atbalstīšana. Darba autore ir izstrādājusi vairākus risinājumus personāla materiālās un nemateriālās motivācijas sistēmas pilnveidošanai, kuri palīdzēs uzņēmumam samazināt personāla mainības koeficientu, noturēt esošo personālu un piesaistīt jaunu, kā arī paaugstināt darbinieku produktivitāti. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Bergholde, R., Baltiņa, L. (2020). Personāla motivācijas sistēmas pilnveides projekts. Diplomprojekts. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma “Cilvēku resursu vadīšana”, 86 lpp.
Atslēgas vārdi motivācijas sistēma, apmierinātība ar darbu, personāla politika, personala mainības koeficients
Atslēgas vārdi angļu valodā motivation system, satisfaction with the work, personnel policy, personnel turnover rate
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 13.05.2020 15:48:04