Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Human Resource Management
Title in original language Personāla motivācijas sistēmas pilnveides projekts
Title in English Project on Improvement of Personnel Motivation System
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Laura Baltiņa
Reviewer "KPMG Baltics SIA" personāla vadītāja Laura Kalniņa
Abstract Noslēguma darba autors: Rita Bergholde Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Mg.oec., Laura Baltiņa Noslēguma darba temats: Personāla motivācijas sistēmas pilnveides projekts Noslēguma darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 86 lpp., tajā iekļauti 44 attēli, 21 tabula, 4 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 33 avoti latviešu, 3 angļu un 9 krievu valodā. Darbam pievienoti 3 pielikumi. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Analizējot uzņēmumā esošo personāla politiku un motivācijas sistēmu, kā arī veicot darbinieku anketēšanu, darba autore secināja par nepilnībām darbinieku motivācijas sistēmā. Neskatoties uz darbinieku apmierinātību ar sava darba saturu, viņi bija daļēji apmierināti ar darba samaksas nosacījumiem, papildus bonusiem un darba slodzi, kā arī viņus motivētu atbilstoša darba samaksa un sociālās garantijas, atzinība par panākumiem no vadības puses, ideju un iniciatīvas atbalstīšana. Darba autore ir izstrādājusi vairākus risinājumus personāla materiālās un nemateriālās motivācijas sistēmas pilnveidošanai, kuri palīdzēs uzņēmumam samazināt personāla mainības koeficientu, noturēt esošo personālu un piesaistīt jaunu, kā arī paaugstināt darbinieku produktivitāti. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Bergholde, R., Baltiņa, L. (2020). Personāla motivācijas sistēmas pilnveides projekts. Diplomprojekts. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma “Cilvēku resursu vadīšana”, 86 lpp.
Keywords motivācijas sistēma, apmierinātība ar darbu, personāla politika, personala mainības koeficients
Keywords in English motivation system, satisfaction with the work, personnel policy, personnel turnover rate
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 13.05.2020 15:48:04