Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums Darbinieku motivēšanas pilnveides projekts mežizstrādes uzņēmumā
Nosaukums angļu valodā Project on Improvement of Employee Motivation System at a Logging Company
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Līga Kamola
Recenzents Mg. oec. Laura Baltiņa
Anotācija Noslēguma darba autors: Romāns Ernsons Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Prakt.docente, Mg.oec. Līga Kamola Noslēguma darba temats: Darbinieku motivēšanas pilnveides projekts mežizstrādes uzņēmumā Noslēguma darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 75 lpp., tajā iekļauti 16 attēli, 17 tabulas, 1 formula. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 44 avoti latviešu un 14 angļu valodā. Darbam pievienoti 6 pielikumi. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Darba autors ir izpētījis un analizējis uzņēmuma personāla motivēšanas sistēmu izmantojot darbinieku anketēšanu un uzņēmuma sniegtās informācijas un datu analīzi izmantojot SVID metodi. Darbā tika analizēta zinātniskā literatūra un pētījumi par motivēšanas metodēm un modeļiem, to efektivitāte un praktiskā pielietošana. Veikts informācijas apkopojums, sagatavoti secinājumi un priekšlikumi. Pamatojoties uz uzņēmuma motivēšanas sistēmas analīzi un literatūras izpēti, darba autors sagatavojis priekšlikumu projektu mežizstrādes uzņēmuma motivēšanas sistēmas pilnveidošanai. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Ernsons. R. (2020). Darbinieku motivēšanas pilnveides projekts mežistrādes uzņēmumā. Bakalaura darbs. Rīga: RTU bakalaura profesionālā studiju programma „Cilvēku resursu vadīšana”, 75 lpp.
Atslēgas vārdi Motivešana, virzīšana, sapratne, novērtešana
Atslēgas vārdi angļu valodā Motivation, promotion, understanding, evaluation
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 13.05.2020 14:23:43