Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Human Resource Management
Title in original language Darbinieku motivēšanas pilnveides projekts mežizstrādes uzņēmumā
Title in English Project on Improvement of Employee Motivation System at a Logging Company
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Līga Kamola
Reviewer Mg. oec. Laura Baltiņa
Abstract Noslēguma darba autors: Romāns Ernsons Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Prakt.docente, Mg.oec. Līga Kamola Noslēguma darba temats: Darbinieku motivēšanas pilnveides projekts mežizstrādes uzņēmumā Noslēguma darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 75 lpp., tajā iekļauti 16 attēli, 17 tabulas, 1 formula. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 44 avoti latviešu un 14 angļu valodā. Darbam pievienoti 6 pielikumi. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Darba autors ir izpētījis un analizējis uzņēmuma personāla motivēšanas sistēmu izmantojot darbinieku anketēšanu un uzņēmuma sniegtās informācijas un datu analīzi izmantojot SVID metodi. Darbā tika analizēta zinātniskā literatūra un pētījumi par motivēšanas metodēm un modeļiem, to efektivitāte un praktiskā pielietošana. Veikts informācijas apkopojums, sagatavoti secinājumi un priekšlikumi. Pamatojoties uz uzņēmuma motivēšanas sistēmas analīzi un literatūras izpēti, darba autors sagatavojis priekšlikumu projektu mežizstrādes uzņēmuma motivēšanas sistēmas pilnveidošanai. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Ernsons. R. (2020). Darbinieku motivēšanas pilnveides projekts mežistrādes uzņēmumā. Bakalaura darbs. Rīga: RTU bakalaura profesionālā studiju programma „Cilvēku resursu vadīšana”, 75 lpp.
Keywords Motivešana, virzīšana, sapratne, novērtešana
Keywords in English Motivation, promotion, understanding, evaluation
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 13.05.2020 14:23:43