Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums Personāla vadības sistēmas pilnveidošanas projekts pakalpojumu uzņēmumā
Nosaukums angļu valodā Project on Improvement of Personnel Management System at a Service Company
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Sarmīte Gailīte
Recenzents "KPMG Baltics SIA" personāla vadītāja Laura Kalniņa
Anotācija Noslēguma darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 62 lpp., tajā iekļauti 14 attēli, 12 tabulas, 3 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 19 avoti latviešu, 5 angļu valodā. Darbam pievienoti 6 pielikumi. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Picanova GmbH filiāles “Picanova Baltics” plānošanas un novērtēšanas sistēmas procesos nav konstatēti būtiski trūkumi. Savukārt, atlases, motivācijas un apmācības sistēmu procesiem iespējami uzlabojumi. Darbā izdarīti secinājumi un izstrādāti priekšlikumi šo procesu uzlabošanai, kas ne tikai padarīs šos procesus efektīvākus, bet arī uzlabos darbinieku apmierinātību, kas savukārt uzlabos gan finanšu, gan iekšējās un ārējas vides rādītājus. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Rumpe A. (2020). Personāla atlases un motivācijas sistēmas pilnveidošanas projekts. Diplomprojekts. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma “Cilvēku resursu vadīšana”, 62 lpp.
Atslēgas vārdi atlase, apmācība, adaptācija, motivācija, novērtēšana
Atslēgas vārdi angļu valodā selection, training, adaptation, motivation, evaluation
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 13.05.2020 14:14:56