Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Human Resource Management
Title in original language Personāla vadības sistēmas pilnveidošanas projekts pakalpojumu uzņēmumā
Title in English Project on Improvement of Personnel Management System at a Service Company
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Sarmīte Gailīte
Reviewer "KPMG Baltics SIA" personāla vadītāja Laura Kalniņa
Abstract Noslēguma darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 62 lpp., tajā iekļauti 14 attēli, 12 tabulas, 3 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 19 avoti latviešu, 5 angļu valodā. Darbam pievienoti 6 pielikumi. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Picanova GmbH filiāles “Picanova Baltics” plānošanas un novērtēšanas sistēmas procesos nav konstatēti būtiski trūkumi. Savukārt, atlases, motivācijas un apmācības sistēmu procesiem iespējami uzlabojumi. Darbā izdarīti secinājumi un izstrādāti priekšlikumi šo procesu uzlabošanai, kas ne tikai padarīs šos procesus efektīvākus, bet arī uzlabos darbinieku apmierinātību, kas savukārt uzlabos gan finanšu, gan iekšējās un ārējas vides rādītājus. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Rumpe A. (2020). Personāla atlases un motivācijas sistēmas pilnveidošanas projekts. Diplomprojekts. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma “Cilvēku resursu vadīšana”, 62 lpp.
Keywords atlase, apmācība, adaptācija, motivācija, novērtēšana
Keywords in English selection, training, adaptation, motivation, evaluation
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 13.05.2020 14:14:56