Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums Motivēšanas sistēmas pilnveidošanas projekts pakalpojuma uzņēmumā
Nosaukums angļu valodā Project on Improvement of Motivation System at a Service Company
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Sarmīte Gailīte
Recenzents Mg. paed. Armands Kalniņš
Anotācija Noslēguma darba autors: Līga Bušmane Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Mg.psych, Mg. oec. Sarmīte Gailīte Noslēguma darba temats: Motivēšanas sistēmas pilnveidošanas projekts pakalpojuma uzņēmumā Noslēguma darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 68 lpp., tajā iekļauti 27 attēli, 6 tabulas, 1 formula. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 33 avoti latviešu, 9 angļu, un 1 krievu valodā. Darbam pievienoti 2 pielikumi. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Analītiskajā daļā tika raksturota uzņēmuma darbība un personāls, analizēta uzņēmuma motivēšanas sistēma un noteikti tās trūkumi. Izpētīti teorētiskie materiāli. Piedāvāti trīs alternatīvi projekti motivēšanas sistēmas pilnveidošanai Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Bušmane, L., Gailīte, S. (2020). Motivēšanas sistēmas pilnveidošanas projekts pakalpojuma uzņēmumā. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma “Cilvēku resursu vadīšana”, 2020.- 68 lpp.
Atslēgas vārdi motivācija; personāls; produktivitāte
Atslēgas vārdi angļu valodā motivation; employees; productivity
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 13.05.2020 12:27:54