Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Human Resource Management
Title in original language Motivēšanas sistēmas pilnveidošanas projekts pakalpojuma uzņēmumā
Title in English Project on Improvement of Motivation System at a Service Company
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Sarmīte Gailīte
Reviewer Mg. paed. Armands Kalniņš
Abstract Noslēguma darba autors: Līga Bušmane Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Mg.psych, Mg. oec. Sarmīte Gailīte Noslēguma darba temats: Motivēšanas sistēmas pilnveidošanas projekts pakalpojuma uzņēmumā Noslēguma darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 68 lpp., tajā iekļauti 27 attēli, 6 tabulas, 1 formula. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 33 avoti latviešu, 9 angļu, un 1 krievu valodā. Darbam pievienoti 2 pielikumi. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Analītiskajā daļā tika raksturota uzņēmuma darbība un personāls, analizēta uzņēmuma motivēšanas sistēma un noteikti tās trūkumi. Izpētīti teorētiskie materiāli. Piedāvāti trīs alternatīvi projekti motivēšanas sistēmas pilnveidošanai Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Bušmane, L., Gailīte, S. (2020). Motivēšanas sistēmas pilnveidošanas projekts pakalpojuma uzņēmumā. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma “Cilvēku resursu vadīšana”, 2020.- 68 lpp.
Keywords motivācija; personāls; produktivitāte
Keywords in English motivation; employees; productivity
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 13.05.2020 12:27:54