Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums Sauszemes spēku Mehanizētās kājnieku brigādes vienības personāla vadības procesa pilnveidošanas projekts
Nosaukums angļu valodā Project on Improvement of Personnel Management System at Land Force Mechanized Infantry Brigade
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Sarmīte Gailīte
Recenzents Asoc. profesors, Dr.oec. Deniss Ščeulovs
Anotācija Noslēguma darba autors: Eduards Ļucāns Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Mg. Psych., Mg.oec. Sarmīte Gailīte Noslēguma darba temats: Sauszemes spēku Mehanizētās kājnieku brigādes vienības personāla vadības procesa pilnveidošanas projekts Noslēguma darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, analītiskā, teorētiskā un projekta aprēķinu daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 77 lpp., tajā iekļauti 4 attēli, 18 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 33 avoti latviešu, 1 krievu valodā. Darbam pievienoti 5 pielikumi. Noslēguma darba galvenie rezultāti: ir pētīts un analizēts 1. MKB motivācijas līmenis, iekšējās komunikācijas kvalitāte un personāla novērtēšanas sistēma. Pētījumu un analīzes rezultātā ir izveidoti 3 projekti, kuru ieviešana var paaugstināt motivācijas līmeni vienībā, uzlabot vienības iekšējās komunikācijas kvalitāti, kā arī pilnveidot karavīru novērtēšanas sistēmu. Projekta izstrādes gaitā ir radušies 13 secinājumi un izvirzīti 5 priekšlikumi. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Ļucāns, E., Gailīte, S. (2020). Sauszemes spēku Mehanizētās kājnieku brigādes vienības personāla vadības procesa pilnveidošanas projekts. Diplomprojekts. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma “Cilvēku resursu vadīšana”, 77 lpp.
Atslēgas vārdi motivācija, komunikācija, novērtēšana
Atslēgas vārdi angļu valodā motivation, communication, evaluation
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 13.05.2020 11:27:58