Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Human Resource Management
Title in original language Sauszemes spēku Mehanizētās kājnieku brigādes vienības personāla vadības procesa pilnveidošanas projekts
Title in English Project on Improvement of Personnel Management System at Land Force Mechanized Infantry Brigade
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Sarmīte Gailīte
Reviewer Asoc. profesors, Dr.oec. Deniss Ščeulovs
Abstract Noslēguma darba autors: Eduards Ļucāns Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Mg. Psych., Mg.oec. Sarmīte Gailīte Noslēguma darba temats: Sauszemes spēku Mehanizētās kājnieku brigādes vienības personāla vadības procesa pilnveidošanas projekts Noslēguma darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, analītiskā, teorētiskā un projekta aprēķinu daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 77 lpp., tajā iekļauti 4 attēli, 18 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 33 avoti latviešu, 1 krievu valodā. Darbam pievienoti 5 pielikumi. Noslēguma darba galvenie rezultāti: ir pētīts un analizēts 1. MKB motivācijas līmenis, iekšējās komunikācijas kvalitāte un personāla novērtēšanas sistēma. Pētījumu un analīzes rezultātā ir izveidoti 3 projekti, kuru ieviešana var paaugstināt motivācijas līmeni vienībā, uzlabot vienības iekšējās komunikācijas kvalitāti, kā arī pilnveidot karavīru novērtēšanas sistēmu. Projekta izstrādes gaitā ir radušies 13 secinājumi un izvirzīti 5 priekšlikumi. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Ļucāns, E., Gailīte, S. (2020). Sauszemes spēku Mehanizētās kājnieku brigādes vienības personāla vadības procesa pilnveidošanas projekts. Diplomprojekts. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma “Cilvēku resursu vadīšana”, 77 lpp.
Keywords motivācija, komunikācija, novērtēšana
Keywords in English motivation, communication, evaluation
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 13.05.2020 11:27:58