Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbības loģistika
Nosaukums “Risku vadība ražošanas uzņēmuma loģistikā”
Nosaukums angļu valodā “Risk management in the logistics of a manufacturing company”
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs Dans Bērtulis
Recenzents SIA “Pure Chocolate” valdes prieksēdētājs M.Čakste
Anotācija Bakalaura darba autors Renārs Puriņš izstrādāja darbu, kura temats ir “Risku vadība ražošanas uzņēmuma loģistikā”. Bakalaura darba mērķis ir izanalizējot loģistikas risku ekonomisko un vispārējo ietekmi uz ražošanas uzņēmumiem, dot priekšlikumus to kvalitatīvai vadībai. Darba pirmajā daļā vispirms tiek analizēta risku klasifikācija, kur tiek noskaidrots kādās grupās dalās visi zināmie un vēl neatklātie riksi, kā arī tiek izpētīts, kas ir tās raksturiezīmes, kas šos riskus apvieno vai sadala. Sekojoši tiek dziļāk izpētīti biznesa riski, jo tie ir visciešāk saistīti ar pētījuma objektu. Visbeidzot tiek aplūkota standarta risku vadības teorija un tās sastāvdaļas, likumsakarības un galvenās atziņas, lai saprastu kā pareizi novērst riskus. Otrajā daļā tiek izpildīti risku vadības pirmie divi soļi, identificēšana un analīze. Vispirms tiek atrasti praksē visplašāk sastopamie loģistikas riski un tad katram no tiem tiek izskatīti paši galvenie cēloņi un sekas, kam ir vislielākā iespēja izpausties ražotāju piegādes ķēdē. Darba trešajā daļā tiek simulēta risku kontrole, kur katram riskam tiek izskatītas dažādas metodes kā tos novērst, šie preventīvie līdzekļi tiek novērtēti un, balstoties gan uz šiem rezultātiem, gan uz otrajā daļā iegūto informāciju, tiek noteikta optimālā riska kontroles metode. Preventīvie līdzekļi tiek novērtēti aprēķinot riska varbūtības robežpunktu, kas ir paša autora izstrādāts rādītājs, pamatojoties uz likumsakarībām starp riska vērtību un sākotnējiem ieguldījumiem tā samazināšanai. Bakalaura darbs sastāv no 3 daļām, tā apjoms ir 77 lappuses. Tajā ir iekļauti 2 pielikumi uz 2 lpp un 21 literatūras un avotu saraksta vienība.
Atslēgas vārdi Risku vadība, riska vērtība, preventīvās darbības, riska varbūtības robežpunkts
Atslēgas vārdi angļu valodā Risk management, risk value, preventative measures, risk probability border point
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 12.05.2020 23:39:51