Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Business Logistic
Title in original language “Risku vadība ražošanas uzņēmuma loģistikā”
Title in English “Risk management in the logistics of a manufacturing company”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Dans Bērtulis
Reviewer SIA “Pure Chocolate” valdes prieksēdētājs M.Čakste
Abstract Bakalaura darba autors Renārs Puriņš izstrādāja darbu, kura temats ir “Risku vadība ražošanas uzņēmuma loģistikā”. Bakalaura darba mērķis ir izanalizējot loģistikas risku ekonomisko un vispārējo ietekmi uz ražošanas uzņēmumiem, dot priekšlikumus to kvalitatīvai vadībai. Darba pirmajā daļā vispirms tiek analizēta risku klasifikācija, kur tiek noskaidrots kādās grupās dalās visi zināmie un vēl neatklātie riksi, kā arī tiek izpētīts, kas ir tās raksturiezīmes, kas šos riskus apvieno vai sadala. Sekojoši tiek dziļāk izpētīti biznesa riski, jo tie ir visciešāk saistīti ar pētījuma objektu. Visbeidzot tiek aplūkota standarta risku vadības teorija un tās sastāvdaļas, likumsakarības un galvenās atziņas, lai saprastu kā pareizi novērst riskus. Otrajā daļā tiek izpildīti risku vadības pirmie divi soļi, identificēšana un analīze. Vispirms tiek atrasti praksē visplašāk sastopamie loģistikas riski un tad katram no tiem tiek izskatīti paši galvenie cēloņi un sekas, kam ir vislielākā iespēja izpausties ražotāju piegādes ķēdē. Darba trešajā daļā tiek simulēta risku kontrole, kur katram riskam tiek izskatītas dažādas metodes kā tos novērst, šie preventīvie līdzekļi tiek novērtēti un, balstoties gan uz šiem rezultātiem, gan uz otrajā daļā iegūto informāciju, tiek noteikta optimālā riska kontroles metode. Preventīvie līdzekļi tiek novērtēti aprēķinot riska varbūtības robežpunktu, kas ir paša autora izstrādāts rādītājs, pamatojoties uz likumsakarībām starp riska vērtību un sākotnējiem ieguldījumiem tā samazināšanai. Bakalaura darbs sastāv no 3 daļām, tā apjoms ir 77 lappuses. Tajā ir iekļauti 2 pielikumi uz 2 lpp un 21 literatūras un avotu saraksta vienība.
Keywords Risku vadība, riska vērtība, preventīvās darbības, riska varbūtības robežpunkts
Keywords in English Risk management, risk value, preventative measures, risk probability border point
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 12.05.2020 23:39:51