Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Uz darba sniegumu balstītas personālvadīšanas ieviešana tirdzniecības uzņēmumā
Nosaukums angļu valodā Introduction of Performance-Based Personnel Management System at Trading Company
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Iveta Ozoliņa-Ozola
Recenzents "KPMG Baltics SIA" personāla vadītāja Laura Kalniņa
Anotācija Bakalaura darba autors: Luīze Gribuste Bakalaura darba zinātniskais vadītajs: Dr. oec., Bc. psych., docente Iveta Ozoliņa-Ozola Bakalaura darba temats: Uz darba snieguma balstītas personālvadīšanas ieviešana tirdzniecības uzņēmumā Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, teorētiskā un pētījuma daļa, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 62.lpp., tajā iekļauti četrpadsmit attēli un trīs tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: divdesmit viens avots latviešu valodā un seši avoti angļu valodā. Darbam pievienoti divi pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Izstrādājot bakalaura darbu, teorētiskajā daļā tika sniegts ieskats mazumtirdzniecībā kā nozarē, balstoties uz izmantoto zinātnisko literatūru, kā arī tika sniegts raksturojums personāla vadīšanas īpatnībām mazumtirdzniecības uzņēmumos. Raksturojot mazumtirdzniecības nozari, tika nedaudz aprakstīta arī mazumtirdzniecības attīstība Latvijā. Bakalaura darba pētījuma daļā tika sniegts uzņēmuma “Poldma Kaubanduse Aktsiaselts” raksturojums, un personāla vadīšanas raksturojums uzņēmumā “Poldma Kaubanduse Aktsiaselts” Latvijas filiālē. Tika veikta aptauja, vienā no četriem uzņēmuma reģioniem, kurā tika aptaujāti 26 respondenti, par darba snieguma ietekmējošiem faktoriem kā arī raksturoti tie. Anonīmas aptaujas veidā, tika iegūta informācija par darbinieku apmierinātību ar darbu un saņemti priekšlikumi tās uzlabošanai. Noslēguma daļā tika izteikti pamatoti priekšlikumi un secinājumi uzņēmuma “Poldma Kaubanduse Aktsiaselts” uz darba snieguma balstītai personāla vadīšanai. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Gribuste L. (2020). Uz darba snieguma balstītas personālvadīšanas ieviešana tirdzniecības uzņēmumā. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”. 62.lpp.
Atslēgas vārdi personāla vadīšana, darba sniegums
Atslēgas vārdi angļu valodā Performance-Based, Personnel Management
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 12.05.2020 15:53:40