Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Uz darba sniegumu balstītas personālvadīšanas ieviešana tirdzniecības uzņēmumā
Title in English Introduction of Performance-Based Personnel Management System at Trading Company
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Iveta Ozoliņa-Ozola
Reviewer "KPMG Baltics SIA" personāla vadītāja Laura Kalniņa
Abstract Bakalaura darba autors: Luīze Gribuste Bakalaura darba zinātniskais vadītajs: Dr. oec., Bc. psych., docente Iveta Ozoliņa-Ozola Bakalaura darba temats: Uz darba snieguma balstītas personālvadīšanas ieviešana tirdzniecības uzņēmumā Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, teorētiskā un pētījuma daļa, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 62.lpp., tajā iekļauti četrpadsmit attēli un trīs tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: divdesmit viens avots latviešu valodā un seši avoti angļu valodā. Darbam pievienoti divi pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Izstrādājot bakalaura darbu, teorētiskajā daļā tika sniegts ieskats mazumtirdzniecībā kā nozarē, balstoties uz izmantoto zinātnisko literatūru, kā arī tika sniegts raksturojums personāla vadīšanas īpatnībām mazumtirdzniecības uzņēmumos. Raksturojot mazumtirdzniecības nozari, tika nedaudz aprakstīta arī mazumtirdzniecības attīstība Latvijā. Bakalaura darba pētījuma daļā tika sniegts uzņēmuma “Poldma Kaubanduse Aktsiaselts” raksturojums, un personāla vadīšanas raksturojums uzņēmumā “Poldma Kaubanduse Aktsiaselts” Latvijas filiālē. Tika veikta aptauja, vienā no četriem uzņēmuma reģioniem, kurā tika aptaujāti 26 respondenti, par darba snieguma ietekmējošiem faktoriem kā arī raksturoti tie. Anonīmas aptaujas veidā, tika iegūta informācija par darbinieku apmierinātību ar darbu un saņemti priekšlikumi tās uzlabošanai. Noslēguma daļā tika izteikti pamatoti priekšlikumi un secinājumi uzņēmuma “Poldma Kaubanduse Aktsiaselts” uz darba snieguma balstītai personāla vadīšanai. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Gribuste L. (2020). Uz darba snieguma balstītas personālvadīšanas ieviešana tirdzniecības uzņēmumā. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”. 62.lpp.
Keywords personāla vadīšana, darba sniegums
Keywords in English Performance-Based, Personnel Management
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 12.05.2020 15:53:40