Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Publiska finanšu līdzekļu piesaistīšana izmantojot kriptovalūtu
Nosaukums angļu valodā Raising Money from the Public Using a Cryptocurrency
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Nataļja Lāce
Recenzents Konstantīns Kozlovskis, asoc. prof., Dr.oec.
Anotācija Noslēguma darba autors: Diāna Pociluiko Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Profesore, Dr.oec. Nataļja Lāce Noslēguma darba temats: Publiska finanšu līdzekļu piesaistīšana izmantojot kriptovalūtu Noslēguma darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 2 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 66 lpp., tajā iekļauti 26 attēli, 2 tabulas, 1 formula. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 42 avoti latviešu, 55 angļu, un 8 krievu valodā. Darbam pievienoti 4 pielikumi. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Teorētiskajā daļā tiek apkopoti dati par kriptovalūtu, ICO būtību un to veidiem. Tiek apskatīta kriptovalūtu un ICO attīstības vēsture, tās priekšrocības, trūkumi un riski. Pētījuma daļā tika analizēti statistiskie dati par kopējo darījumu skaitu ICO (Initian Coin Offering) tirgū, tika apskatītas visas ICO projekta stadijas, kā arī tika veikta ekspertu aptauja, kuras mērķis bija uzzināt ekspertu viedokli par pašreizējo Publiskas finanšu līdzekļu piesaistīšanas (ICO) juridisko statusu, attīstības bremzējošiem faktoriem un iespējamo attīstības perspektīvu Latvijā. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Pociluiko D., Lāce N. (2020). Publiska finanšu līdzekļu piesaistīšana izmantojot kriptovalūtu. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” 66 lpp.
Atslēgas vārdi kriptovalūta, ICO, Publiska finanšu līdzekļu piesaistīšana izmantojot kriptovalūtu
Atslēgas vārdi angļu valodā cryptocurrency, ICO, Initial Coin Offering
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 12.05.2020 13:20:30