Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Publiska finanšu līdzekļu piesaistīšana izmantojot kriptovalūtu
Title in English Raising Money from the Public Using a Cryptocurrency
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Nataļja Lāce
Reviewer Konstantīns Kozlovskis, asoc. prof., Dr.oec.
Abstract Noslēguma darba autors: Diāna Pociluiko Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Profesore, Dr.oec. Nataļja Lāce Noslēguma darba temats: Publiska finanšu līdzekļu piesaistīšana izmantojot kriptovalūtu Noslēguma darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 2 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 66 lpp., tajā iekļauti 26 attēli, 2 tabulas, 1 formula. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 42 avoti latviešu, 55 angļu, un 8 krievu valodā. Darbam pievienoti 4 pielikumi. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Teorētiskajā daļā tiek apkopoti dati par kriptovalūtu, ICO būtību un to veidiem. Tiek apskatīta kriptovalūtu un ICO attīstības vēsture, tās priekšrocības, trūkumi un riski. Pētījuma daļā tika analizēti statistiskie dati par kopējo darījumu skaitu ICO (Initian Coin Offering) tirgū, tika apskatītas visas ICO projekta stadijas, kā arī tika veikta ekspertu aptauja, kuras mērķis bija uzzināt ekspertu viedokli par pašreizējo Publiskas finanšu līdzekļu piesaistīšanas (ICO) juridisko statusu, attīstības bremzējošiem faktoriem un iespējamo attīstības perspektīvu Latvijā. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Pociluiko D., Lāce N. (2020). Publiska finanšu līdzekļu piesaistīšana izmantojot kriptovalūtu. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” 66 lpp.
Keywords kriptovalūta, ICO, Publiska finanšu līdzekļu piesaistīšana izmantojot kriptovalūtu
Keywords in English cryptocurrency, ICO, Initial Coin Offering
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 12.05.2020 13:20:30