Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Mikro un mazo uzņēmējdarbību ietekmējošo nodokļu salīdzinošā analīze Latvijā un Baltijas valstīs”
Nosaukums angļu valodā “Comparative Analysis of Taxes Affecting Micro-Enterprises and Small Business in Latvia and the Baltic Countries”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs I.Jevinga
Recenzents M.Jurušs, docents, Dr.oec.
Anotācija Bakalaura darbā „Mikro un mazo uzņēmējdarbību ietekmējošo nodokļu salīdzinošā analīze Latvijā un Baltijas valstīs” tiek pētīti un analizēti mikro un mazo uzņēmējdarbību ietekmējošie nodokļi - Uzņēmumu ienākuma nodoklis (turpmāk – UIN), Mikrouzņēmuma nodoklis (turpmāk – MUN), Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (turpmāk - IIN) Latvijā un tiem pielīdzināmie nodokļi Lietuvā un Igaunijā. Bakalaura darba 1.nodaļā tiek definēts, kas ir mazais un mikro uzņēmums, un kāda ir to nozīme Baltijas valstu tautsaimniecībā. 2.nodaļā ir teorētiskā nodaļa, kurā tiek veikts Latvijas, Lietuvas un Igaunijas mikro un mazo uzņemējdarbību ietekmējošo nodokļu izvērtējums. Apskatīti nodokļu elementi – nodokļa maksātājs jeb subjekts, objekts, bāze, likmes, atbrīvojumi no nodokļa nomaksas un nodokļa atmaksājamās atlaides. Teorētiskā daļa ir izstrādāta, balstoties uz Latvijas, Lietuvas un Igaunijas periodiskajiem izdevumiem, nodokļu politikas plānošanas dokumentiem, u.c. normatīvajiem dokumentiem. 3. nodaļā, balstoties uz 2. nodaļā veikto izvērtējumu, autore veic analīzi un ar praktiskiem piemēriem salīdzina maksājamo nodokļu apmēru mikro un mazā uzņēmumā. Nobeigumā tiek izstrādāti secinājumi par mikro un mazo uzņēmējdarbību ietekmējošo nodokļu slogu Baltijas valstīs un tiek sniegti ieteikumi, kas pēc autores domām spētu ietekmēt nodokļu situāciju Latvijā. Bakalaura darbā netika ņemti vērā Baltijas valstu ieviestie atbalsta pasākumi uzņēmumiem, kurus skārusi COVID-19 krīze. Bakalaura darba apjoms ir 59 lappuse, tajā ievietoti 15 attēli un 17 tabulas.
Atslēgas vārdi mikro mazie nodokļi analīze
Atslēgas vārdi angļu valodā micro small taxes analysis
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 11.05.2020 21:13:21