Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Mikro un mazo uzņēmējdarbību ietekmējošo nodokļu salīdzinošā analīze Latvijā un Baltijas valstīs”
Title in English “Comparative Analysis of Taxes Affecting Micro-Enterprises and Small Business in Latvia and the Baltic Countries”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor I.Jevinga
Reviewer M.Jurušs, docents, Dr.oec.
Abstract Bakalaura darbā „Mikro un mazo uzņēmējdarbību ietekmējošo nodokļu salīdzinošā analīze Latvijā un Baltijas valstīs” tiek pētīti un analizēti mikro un mazo uzņēmējdarbību ietekmējošie nodokļi - Uzņēmumu ienākuma nodoklis (turpmāk – UIN), Mikrouzņēmuma nodoklis (turpmāk – MUN), Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (turpmāk - IIN) Latvijā un tiem pielīdzināmie nodokļi Lietuvā un Igaunijā. Bakalaura darba 1.nodaļā tiek definēts, kas ir mazais un mikro uzņēmums, un kāda ir to nozīme Baltijas valstu tautsaimniecībā. 2.nodaļā ir teorētiskā nodaļa, kurā tiek veikts Latvijas, Lietuvas un Igaunijas mikro un mazo uzņemējdarbību ietekmējošo nodokļu izvērtējums. Apskatīti nodokļu elementi – nodokļa maksātājs jeb subjekts, objekts, bāze, likmes, atbrīvojumi no nodokļa nomaksas un nodokļa atmaksājamās atlaides. Teorētiskā daļa ir izstrādāta, balstoties uz Latvijas, Lietuvas un Igaunijas periodiskajiem izdevumiem, nodokļu politikas plānošanas dokumentiem, u.c. normatīvajiem dokumentiem. 3. nodaļā, balstoties uz 2. nodaļā veikto izvērtējumu, autore veic analīzi un ar praktiskiem piemēriem salīdzina maksājamo nodokļu apmēru mikro un mazā uzņēmumā. Nobeigumā tiek izstrādāti secinājumi par mikro un mazo uzņēmējdarbību ietekmējošo nodokļu slogu Baltijas valstīs un tiek sniegti ieteikumi, kas pēc autores domām spētu ietekmēt nodokļu situāciju Latvijā. Bakalaura darbā netika ņemti vērā Baltijas valstu ieviestie atbalsta pasākumi uzņēmumiem, kurus skārusi COVID-19 krīze. Bakalaura darba apjoms ir 59 lappuse, tajā ievietoti 15 attēli un 17 tabulas.
Keywords mikro mazie nodokļi analīze
Keywords in English micro small taxes analysis
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 11.05.2020 21:13:21