Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Mikrouzņēmumu darbības ietekmējošo faktoru analīze”
Nosaukums angļu valodā “Analysis of the Factors Affecting Micro - Enterprises”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs Māris Jurušs
Recenzents Daiga Zēna-Zēmane, Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas valdes locekle
Anotācija Paula Kļaviņa ir izstrādājusi bakalaura darbu, kura temats ir “Mikrouzņēmumu darbību ietekmējošo faktoru analīze”. Kā bakalaura pētījuma objektu izvirzot pastāvošo mikrouzņēmumu nodokļu režīmu Latvijā, tika apskatīti galvenie pētījuma priekšmeti - mikrouzņēmumu nodokļa režīma piemērotās nodokļu likmes, maksāšanas un deklarēšanas kārtība un mikrouzņēmumu nodokļa maksātāju darbības ietekmējošie faktori. Šī noslēguma darba izpildes mērķis ir, analizējot mikrouzņēmumu nodokļa esošā režīma piemēroto nodokļa likmi, deklarēšanas un maksāšanas kārtību, kā arī ņemot vērā mikrouzņēmumu darbības ietekmējošos faktorus, izveidot iespējamas mikrouzņēmumu nodokļa izmaiņas maksāšanas un deklarēšanas režīmā Latvijā, izvērtējot ieguvumus un trūkumus gan no nodokļa maksātāja puses, gan no valsts puses. Bakalaura darbs sastāv no 3 daļām, kur pirmajā daļā ir apkopota informācija par mikrouzņēmuma nodokļa attīstību Latvijā, sīkāk – par mikrouzņēmumu nodokļa likmju attīstību, nodokļa apgrozījuma izmaiņām un šī režīma dalībniekiem – par mikrouznņēmumu nodokļa reformu 2018.gadā, kā rezultātā strauji tika paaugstināta iemaksājamā nodokļa likme, samazināts pieļaujamais uzņēmuma apgrozījuma apjoms gadā un veiktas izmaiņas mikrouzņēmumu nodokļa maksātāju nodarbinātības kārtībā.. Otrajā daļā, vadoties pēc bakalaura darba pirmajā daļā gūtās informācijas, aprakstīti un analizēti mikrouzņēmumu darbību ietekmējošie faktori un apskatīta mikrouzņēmumu rentabilitāte Latvijā. Vadoties pēc bakalaura darba pirmajās daļās gūtās informācijas, trešajā daļā ir apkopoti un analizēti statistikas dati par mikrouzņēmumiem Eiropas Savienībā un mikrouzņēmumu nodokļa maksātājiem Latvijā. Statistikas datu un informācijas analīzes rezultātā ir izstrādātas iespējamas izmaiņas mikrouzņēmumu nodokļa režīmā Latvijā turpmāk. Bakalaura darba izstrādes gaitā veikta datu analīze, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta, Eiropas Savienības mājaslapā un Mikrouzņēmumu nodokļa likumā pieejamo informāciju, kā arī izmantota informācija no ekonomisko darbību statistiskās klasifikācijas Eiropas Kopienā (NACE). Informācijas būtības spilgtākai atspoguļošanai, bakalaura darbā ir 11 attēli, 12 tabulas. Noslēguma darba apjoms sastāda 51 lapaspusi, veidotas 3 daļās, izmantojot 26 informācijas avotu vienības.
Atslēgas vārdi Mikrouzņēmumu nodoklis, Mikrouzņēmumu nodokļa maksātāji, Mikrouzņēmumu nodokļa režīms
Atslēgas vārdi angļu valodā Micro-enterprise tax, Micro-enterprise taxpayers, Micro-enterprise tax regime
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 11.05.2020 12:36:27