Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Mikrouzņēmumu darbības ietekmējošo faktoru analīze”
Title in English “Analysis of the Factors Affecting Micro - Enterprises”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Māris Jurušs
Reviewer Daiga Zēna-Zēmane, Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas valdes locekle
Abstract Paula Kļaviņa ir izstrādājusi bakalaura darbu, kura temats ir “Mikrouzņēmumu darbību ietekmējošo faktoru analīze”. Kā bakalaura pētījuma objektu izvirzot pastāvošo mikrouzņēmumu nodokļu režīmu Latvijā, tika apskatīti galvenie pētījuma priekšmeti - mikrouzņēmumu nodokļa režīma piemērotās nodokļu likmes, maksāšanas un deklarēšanas kārtība un mikrouzņēmumu nodokļa maksātāju darbības ietekmējošie faktori. Šī noslēguma darba izpildes mērķis ir, analizējot mikrouzņēmumu nodokļa esošā režīma piemēroto nodokļa likmi, deklarēšanas un maksāšanas kārtību, kā arī ņemot vērā mikrouzņēmumu darbības ietekmējošos faktorus, izveidot iespējamas mikrouzņēmumu nodokļa izmaiņas maksāšanas un deklarēšanas režīmā Latvijā, izvērtējot ieguvumus un trūkumus gan no nodokļa maksātāja puses, gan no valsts puses. Bakalaura darbs sastāv no 3 daļām, kur pirmajā daļā ir apkopota informācija par mikrouzņēmuma nodokļa attīstību Latvijā, sīkāk – par mikrouzņēmumu nodokļa likmju attīstību, nodokļa apgrozījuma izmaiņām un šī režīma dalībniekiem – par mikrouznņēmumu nodokļa reformu 2018.gadā, kā rezultātā strauji tika paaugstināta iemaksājamā nodokļa likme, samazināts pieļaujamais uzņēmuma apgrozījuma apjoms gadā un veiktas izmaiņas mikrouzņēmumu nodokļa maksātāju nodarbinātības kārtībā.. Otrajā daļā, vadoties pēc bakalaura darba pirmajā daļā gūtās informācijas, aprakstīti un analizēti mikrouzņēmumu darbību ietekmējošie faktori un apskatīta mikrouzņēmumu rentabilitāte Latvijā. Vadoties pēc bakalaura darba pirmajās daļās gūtās informācijas, trešajā daļā ir apkopoti un analizēti statistikas dati par mikrouzņēmumiem Eiropas Savienībā un mikrouzņēmumu nodokļa maksātājiem Latvijā. Statistikas datu un informācijas analīzes rezultātā ir izstrādātas iespējamas izmaiņas mikrouzņēmumu nodokļa režīmā Latvijā turpmāk. Bakalaura darba izstrādes gaitā veikta datu analīze, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta, Eiropas Savienības mājaslapā un Mikrouzņēmumu nodokļa likumā pieejamo informāciju, kā arī izmantota informācija no ekonomisko darbību statistiskās klasifikācijas Eiropas Kopienā (NACE). Informācijas būtības spilgtākai atspoguļošanai, bakalaura darbā ir 11 attēli, 12 tabulas. Noslēguma darba apjoms sastāda 51 lapaspusi, veidotas 3 daļās, izmantojot 26 informācijas avotu vienības.
Keywords Mikrouzņēmumu nodoklis, Mikrouzņēmumu nodokļa maksātāji, Mikrouzņēmumu nodokļa režīms
Keywords in English Micro-enterprise tax, Micro-enterprise taxpayers, Micro-enterprise tax regime
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 11.05.2020 12:36:27