Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Netiešās pārstāvības riska līmeņa analīze uzņēmumā "TNT Ekspress"
Nosaukums angļu valodā “Analysis of Risk Levels of Indirect Representation in the “TNT Ekspress” Company”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs Normunds Rudzītis
Recenzents Aivars Gulbis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.), Mg.oec.
Anotācija Muitas brokeris formējot muitas deklarāciju, izmantojot netiešu pārstāvību, ir atbildīgs par visu informācijas saturu, kas iekļauta muitas deklarācija. Ir jābūt pārliecinātam par pavaddokumentu kvalitātes pareizību un klienta sniegtu informāciju patiesīgumu. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt, ka netiešās pārstāvības pielietojums pamainīs “TNT Ekspress” uzņēmuma ienākumus. Analizēt pavaddokumentu kvalitāti un to ietekmi uz uzņēmuma ienākumiem, ja kļūdas noformētājā deklarācija, tika pieļautas izmantojot netiešu pārstāvību. Bakalaura darbs sastāv no 4 nodaļām, kuras tiek sadalītas 18 apakšnodaļās. Pirmā nodaļā tiek aprakstīta muitas dienestu darbība, to funkcijas un mērķi. Ka arī tiek aprakstīts preču deklarēšanas process un, kādas ir muitas procedūras. Nodaļas beigās ir izskatīta muitas audita darbība, veicot pārbaudes pēcmuitošanā. Otrajā nodaļa tiek raksturots “TNT Ekspress” uzņēmums un tā darbība. Trešajā nodaļā ir aprakstītas situācijas, kad muitas deklarācijas sniegtajos pavaddokumentos ir konstatētas neatbilstības vai ir pieļautas kļūdas. Ceturtajā nodaļā ir aprēķināti, cik lieli būs zaudējumi, ja trešajā nodaļā aprakstītās neatbilstības, tiktu pieļautas, formējot deklarāciju netiešā pārstāvībā. Ir salīdzināts vai ieņēmumi būs lielāki, piemērojot tiešu vai netiešu pārstāvību. Šajā nodaļa tika secināts, ka pieļaujot deklarācijas formēšanas laikā tik rupjas kļūdas, pielietot netiešu pārstāvību ir izdevīgāk nekā tiešu pārstāvību. Bakalaura darbs sastāv no 52 lapas, darbā ir iekļauti 9 attēli, 10 tabulas un 9 formulas. Bakalaura darba izstrādei tika izmantotas zinātniskās grāmatas un publikācijas, ES un Latvijas Republikas normatīvie akti un interneta avoti.
Atslēgas vārdi Netieša pārstāvība, tieša pārstāvība, muitas brokeris, deklarants, muitas deklarācijas
Atslēgas vārdi angļu valodā Indirect representation, direct representation, customs broker, declarant, customs declarations
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 10.05.2020 11:57:52