Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Netiešās pārstāvības riska līmeņa analīze uzņēmumā "TNT Ekspress"
Title in English “Analysis of Risk Levels of Indirect Representation in the “TNT Ekspress” Company”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Normunds Rudzītis
Reviewer Aivars Gulbis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.), Mg.oec.
Abstract Muitas brokeris formējot muitas deklarāciju, izmantojot netiešu pārstāvību, ir atbildīgs par visu informācijas saturu, kas iekļauta muitas deklarācija. Ir jābūt pārliecinātam par pavaddokumentu kvalitātes pareizību un klienta sniegtu informāciju patiesīgumu. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt, ka netiešās pārstāvības pielietojums pamainīs “TNT Ekspress” uzņēmuma ienākumus. Analizēt pavaddokumentu kvalitāti un to ietekmi uz uzņēmuma ienākumiem, ja kļūdas noformētājā deklarācija, tika pieļautas izmantojot netiešu pārstāvību. Bakalaura darbs sastāv no 4 nodaļām, kuras tiek sadalītas 18 apakšnodaļās. Pirmā nodaļā tiek aprakstīta muitas dienestu darbība, to funkcijas un mērķi. Ka arī tiek aprakstīts preču deklarēšanas process un, kādas ir muitas procedūras. Nodaļas beigās ir izskatīta muitas audita darbība, veicot pārbaudes pēcmuitošanā. Otrajā nodaļa tiek raksturots “TNT Ekspress” uzņēmums un tā darbība. Trešajā nodaļā ir aprakstītas situācijas, kad muitas deklarācijas sniegtajos pavaddokumentos ir konstatētas neatbilstības vai ir pieļautas kļūdas. Ceturtajā nodaļā ir aprēķināti, cik lieli būs zaudējumi, ja trešajā nodaļā aprakstītās neatbilstības, tiktu pieļautas, formējot deklarāciju netiešā pārstāvībā. Ir salīdzināts vai ieņēmumi būs lielāki, piemērojot tiešu vai netiešu pārstāvību. Šajā nodaļa tika secināts, ka pieļaujot deklarācijas formēšanas laikā tik rupjas kļūdas, pielietot netiešu pārstāvību ir izdevīgāk nekā tiešu pārstāvību. Bakalaura darbs sastāv no 52 lapas, darbā ir iekļauti 9 attēli, 10 tabulas un 9 formulas. Bakalaura darba izstrādei tika izmantotas zinātniskās grāmatas un publikācijas, ES un Latvijas Republikas normatīvie akti un interneta avoti.
Keywords Netieša pārstāvība, tieša pārstāvība, muitas brokeris, deklarants, muitas deklarācijas
Keywords in English Indirect representation, direct representation, customs broker, declarant, customs declarations
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 10.05.2020 11:57:52