Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Atzītā ekonomiskā operatora statusa iegūšanas analīze „TNT Ekspress””
Nosaukums angļu valodā “Analysis of Obtaining the Authorized Economic Operator Status for “TNT Ekspress””
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs Normunds Rudzītis
Recenzents Aivars Gulbis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.), Mg.oec.
Anotācija Bakalaura darba autore Laura Zviedre izstrādāja darbu, kura temats ir “Atzītā ekonomiskā operatora statusa iegūšanas analīze TNT Ekspress”. Bakalaura darba mērķis ir balstoties uz AEO statusa iegūšanas analīzi, izstrādāt priekšlikumus par AEO statusa priekšrocībām un trūkumiem. Balstoties uz izvirzīto bakalaura darba mērķi, tiek noteikti sekojoši darba uzdevumi – sākotnēji apzināt AEO izveides nosacījumus, tās nepieciešamību; veikt AEO sertifikāta turētāju pieredzes apkopojumu; izvērtēt priekšrocības un trūkums AEO statusa izveidei; izstrādāt secinājumus un sniegt priekšlikumus AEO praktiskai ieviešanai uzņēmumā. Bakalaura darba veidošanas gaitā tika izmantotas sekojošās pētīšanas procesa metodes: indukcijas un kvalitatīvā metode kā arī intervijas ar uzņēmuma pārstāvjiem. Darbs sastāv no trim daļām. Pirmajā daļā ir apskatīti teorētiskie aspekti par muitas jēdzienu, muitas funkcijām, starptautisko tirdzniecību, AEO, AEO statusa iegūšanu un kritērijiem. Otrajā daļā ir apskatīti teorētiski prakstiski AEO priekšrocības un trūkumi, autore balstās uz savu pieredzi un uzņēmuma pārstāvju paustajiem viedokļiem. Trešajā daļā ir veikta AEO iegūšanas analīze TNT Ekspress uzņēmumā un rīcības plāns. Bakalaura darba noslēgumā darba autore izdara secinājumus un priekšlikumus par muitas darbību un AEO kopumā. Bakalaura darbs sastāv no 3 daļām, 11 apakšnodaļām, tā apjoms ir 61 lappuse. Tajā ir iekļauti 17 attēli, 12 tabulas, 7 formulas. Darbā izmantotas 46 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Atslēgas vārdi Atzītais ekonomiskais operators
Atslēgas vārdi angļu valodā Authorised Economic Operator
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 09.05.2020 00:21:09