Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Atzītā ekonomiskā operatora statusa iegūšanas analīze „TNT Ekspress””
Title in English “Analysis of Obtaining the Authorized Economic Operator Status for “TNT Ekspress””
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Normunds Rudzītis
Reviewer Aivars Gulbis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.), Mg.oec.
Abstract Bakalaura darba autore Laura Zviedre izstrādāja darbu, kura temats ir “Atzītā ekonomiskā operatora statusa iegūšanas analīze TNT Ekspress”. Bakalaura darba mērķis ir balstoties uz AEO statusa iegūšanas analīzi, izstrādāt priekšlikumus par AEO statusa priekšrocībām un trūkumiem. Balstoties uz izvirzīto bakalaura darba mērķi, tiek noteikti sekojoši darba uzdevumi – sākotnēji apzināt AEO izveides nosacījumus, tās nepieciešamību; veikt AEO sertifikāta turētāju pieredzes apkopojumu; izvērtēt priekšrocības un trūkums AEO statusa izveidei; izstrādāt secinājumus un sniegt priekšlikumus AEO praktiskai ieviešanai uzņēmumā. Bakalaura darba veidošanas gaitā tika izmantotas sekojošās pētīšanas procesa metodes: indukcijas un kvalitatīvā metode kā arī intervijas ar uzņēmuma pārstāvjiem. Darbs sastāv no trim daļām. Pirmajā daļā ir apskatīti teorētiskie aspekti par muitas jēdzienu, muitas funkcijām, starptautisko tirdzniecību, AEO, AEO statusa iegūšanu un kritērijiem. Otrajā daļā ir apskatīti teorētiski prakstiski AEO priekšrocības un trūkumi, autore balstās uz savu pieredzi un uzņēmuma pārstāvju paustajiem viedokļiem. Trešajā daļā ir veikta AEO iegūšanas analīze TNT Ekspress uzņēmumā un rīcības plāns. Bakalaura darba noslēgumā darba autore izdara secinājumus un priekšlikumus par muitas darbību un AEO kopumā. Bakalaura darbs sastāv no 3 daļām, 11 apakšnodaļām, tā apjoms ir 61 lappuse. Tajā ir iekļauti 17 attēli, 12 tabulas, 7 formulas. Darbā izmantotas 46 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Keywords Atzītais ekonomiskais operators
Keywords in English Authorised Economic Operator
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 09.05.2020 00:21:09