Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Pārtikas un veterinārā dienesta darbība valsts robežas kontrolpunktos”
Nosaukums angļu valodā “Operations of the Food and Veterinary Service on Border Crossing Points”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Iveta Šice-Trēde
Recenzents Normunds Rudzītis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.), Mg.oec.
Anotācija Jebkurš pārtikas produkts, pirms tas nonāk uz patērētāja galda, kā arī jebkurš dzīvnieks, kas ienāk valstī, veic sarežģītu ceļu, kas saistīts ar vairākiem riskiem. Dinamiskās ekonomiskās izaugsmes un mainīgās starptautisko tirdzniecības attiecību un piegāžu ģeogrāfiskās situācijas apstākļos palielinās draudu un risku iespējamība. Šādos apstākļos nevar par zemu novērtēt pārtikas un veterinārās kontroles un pārtikas produktu uzraudzības nozīmi. Kā ir zināms, PVD nodrošina pārtikas, lopkopības un augu produktu, kas katru dienu nonāk uz Latvijas patērētāju galdiem, drošības un kvalitātes kontroli. Darba mērķis - Pārtikas un veterinārā dienesta un Robežkontroles departamenta darbības efektivitātes izpētīšana un informācijas apkopošana, izmantojot Robežkontroles departamenta darbība statistiku par 2005., 2012., un 2019.gadu, lai izvērtētu departamenta darbības efektivitāti un tā vērtību, kā arī uzsvērt ieguldījumu patērētāju aizsardzībai. Darba uzdevumi bija izpētīt teorētisko informāciju par Pārtikas un veterinārā dienesta darbību; aplūkot Robežkontroles departamenta darba īpatnības; apkopot un izanalizēt statistikas datus par Robežkontroles departamenta darbību 2005., 2012. un 2019. gadā, kā arī darba nobeigumā izvirzot secinājumus un priekšlikumus. Darba sastāv no trīs daļām. Tā pirmajā daļā ir Pārtikas un veterinārā dienesta darbības būtības apraksts. Otrā daļa attiecas uz Robežkontroles departamenta darbu, un sadarbību ar muitas dienestu. Trešajā daļā ir aplūkoti un izanalizēti statistiskie dati par Robežkontroles departamenta darbības rezultātiem 2005., 2012. un 2019. gadā. Tika izveidotas tabulas, diagrammas un grafiki vieglākai izpratnei. Pēc darba rezultātiem tika izdarīti secinājumi par Pārtikas un veterinārās dienesta nozīmi valstī, kā arī par to, ka neskatoties uz kravu apjoma pieaugumu, noraidīto un atpakaļ atgriezto kravu skaits būtiski nemainās, kas liecina par to, ka uzņēmēji starptautiskajā tirdzniecībā ievēro noteiktās prasības, un izpilda tās, tādējādi nodrošinot prasībām atbilstošu preču apriti. Bakalaura darbs sastāv no 50 lapaspusēm, 11 attēliem un 6 tabulām. Darba ietvaros tika izmantoti 20 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Pārtikas un veterinārais dienests, Robežkontroles departaments, muita, sadarbība
Atslēgas vārdi angļu valodā Food and Veterinary Service, the Border Control Department, customs, cooperation
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 08.05.2020 18:09:50