Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Pārtikas un veterinārā dienesta darbība valsts robežas kontrolpunktos”
Title in English “Operations of the Food and Veterinary Service on Border Crossing Points”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Iveta Šice-Trēde
Reviewer Normunds Rudzītis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.), Mg.oec.
Abstract Jebkurš pārtikas produkts, pirms tas nonāk uz patērētāja galda, kā arī jebkurš dzīvnieks, kas ienāk valstī, veic sarežģītu ceļu, kas saistīts ar vairākiem riskiem. Dinamiskās ekonomiskās izaugsmes un mainīgās starptautisko tirdzniecības attiecību un piegāžu ģeogrāfiskās situācijas apstākļos palielinās draudu un risku iespējamība. Šādos apstākļos nevar par zemu novērtēt pārtikas un veterinārās kontroles un pārtikas produktu uzraudzības nozīmi. Kā ir zināms, PVD nodrošina pārtikas, lopkopības un augu produktu, kas katru dienu nonāk uz Latvijas patērētāju galdiem, drošības un kvalitātes kontroli. Darba mērķis - Pārtikas un veterinārā dienesta un Robežkontroles departamenta darbības efektivitātes izpētīšana un informācijas apkopošana, izmantojot Robežkontroles departamenta darbība statistiku par 2005., 2012., un 2019.gadu, lai izvērtētu departamenta darbības efektivitāti un tā vērtību, kā arī uzsvērt ieguldījumu patērētāju aizsardzībai. Darba uzdevumi bija izpētīt teorētisko informāciju par Pārtikas un veterinārā dienesta darbību; aplūkot Robežkontroles departamenta darba īpatnības; apkopot un izanalizēt statistikas datus par Robežkontroles departamenta darbību 2005., 2012. un 2019. gadā, kā arī darba nobeigumā izvirzot secinājumus un priekšlikumus. Darba sastāv no trīs daļām. Tā pirmajā daļā ir Pārtikas un veterinārā dienesta darbības būtības apraksts. Otrā daļa attiecas uz Robežkontroles departamenta darbu, un sadarbību ar muitas dienestu. Trešajā daļā ir aplūkoti un izanalizēti statistiskie dati par Robežkontroles departamenta darbības rezultātiem 2005., 2012. un 2019. gadā. Tika izveidotas tabulas, diagrammas un grafiki vieglākai izpratnei. Pēc darba rezultātiem tika izdarīti secinājumi par Pārtikas un veterinārās dienesta nozīmi valstī, kā arī par to, ka neskatoties uz kravu apjoma pieaugumu, noraidīto un atpakaļ atgriezto kravu skaits būtiski nemainās, kas liecina par to, ka uzņēmēji starptautiskajā tirdzniecībā ievēro noteiktās prasības, un izpilda tās, tādējādi nodrošinot prasībām atbilstošu preču apriti. Bakalaura darbs sastāv no 50 lapaspusēm, 11 attēliem un 6 tabulām. Darba ietvaros tika izmantoti 20 literatūras avoti.
Keywords Pārtikas un veterinārais dienests, Robežkontroles departaments, muita, sadarbība
Keywords in English Food and Veterinary Service, the Border Control Department, customs, cooperation
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 08.05.2020 18:09:50