Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Tranzīta attīstības tendences Latvijā”
Nosaukums angļu valodā “Development of Transit Tendencies in Latvia”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs Aldis Čevers
Recenzents Normunds Rudzītis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.), Mg.oec.
Anotācija Bakalaura darba tēma ir “Tranzīta attīstības tendences Latvijā.” Tranzīts ir nozīmīgs elements pasaules ekonomikā, kas ne tikai kalpo kā nodrošinājums importam un eksportam, bet arī dod lielu finansiālu pienesumu valstu budžetiem. Latvijas pakalpojumu eksportā transporta pakalpojumu īpatsvars ir 39%, kas salīdzinot ar citām Eiropas Savienības dalībvalstīm ir ļoti augsts rādītājs. Transporta un uzglabāšanas nozarē nodarbināti 8,2% no kopējā Latvijas nodarbināto īpatsvara. Mērķis - noteikt tranzīta attīstības tendences Latvijā, noteikt iespējas un draudus. Uzdevumi - analizēt pieejamos avotus, statistiskos datus un izveidot teorētisko bāzi par tranzītu, skaidrot tā būtību, veikt intervijas ar nozares ekspertiem, lai noskaidrotu ekspertu viedokļus par tranzīta attīstības tendencēm Latvijā. Pamatojoties uz teorētisko bāzi un interviju rezultātiem, definēt tranzīta nozīmi un attīstības tendences, darba noslēgumā veikt secinājumus un apkopot aktuālās tranzīta attīstības tendences Latvijā un veikt priekšlikumus tranzīta nozares attīstībai Latvijā. Bakalaura darbā tā autore apskatīja starptautiskās tirdzniecības un tranzīta,kas iedalās kā starptautiskās tirdzniecības elements un muitas procedūra, teorētiskos aspektus, un analizēja tranzīta nozīmi Latvijā, un tranzīta attīstības virzienus. Bakalaura darba sastāvs- 5 daļas, 4 nodaļas, 66 lappuses, 2 tabulas, 21 attēls, 2 pielikumi. Darba izstrādei tika izmantoti 49 avoti. Darba noslēgumā autore veic apkopojumu par tendencēm un novērtē tās kā mainīgas, un neprognozējamas. Atslēgas vārdi : tranzīts, muita, attīstība, starptautiskā tirdzniecība.
Atslēgas vārdi Atslēgas vārdi : tranzīts, muita, attīstība, starptautiskā tirdzniecība.
Atslēgas vārdi angļu valodā Keywords: transit, customs, development, international trade.
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 08.05.2020 17:17:54