Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Tranzīta attīstības tendences Latvijā”
Title in English “Development of Transit Tendencies in Latvia”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Aldis Čevers
Reviewer Normunds Rudzītis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.), Mg.oec.
Abstract Bakalaura darba tēma ir “Tranzīta attīstības tendences Latvijā.” Tranzīts ir nozīmīgs elements pasaules ekonomikā, kas ne tikai kalpo kā nodrošinājums importam un eksportam, bet arī dod lielu finansiālu pienesumu valstu budžetiem. Latvijas pakalpojumu eksportā transporta pakalpojumu īpatsvars ir 39%, kas salīdzinot ar citām Eiropas Savienības dalībvalstīm ir ļoti augsts rādītājs. Transporta un uzglabāšanas nozarē nodarbināti 8,2% no kopējā Latvijas nodarbināto īpatsvara. Mērķis - noteikt tranzīta attīstības tendences Latvijā, noteikt iespējas un draudus. Uzdevumi - analizēt pieejamos avotus, statistiskos datus un izveidot teorētisko bāzi par tranzītu, skaidrot tā būtību, veikt intervijas ar nozares ekspertiem, lai noskaidrotu ekspertu viedokļus par tranzīta attīstības tendencēm Latvijā. Pamatojoties uz teorētisko bāzi un interviju rezultātiem, definēt tranzīta nozīmi un attīstības tendences, darba noslēgumā veikt secinājumus un apkopot aktuālās tranzīta attīstības tendences Latvijā un veikt priekšlikumus tranzīta nozares attīstībai Latvijā. Bakalaura darbā tā autore apskatīja starptautiskās tirdzniecības un tranzīta,kas iedalās kā starptautiskās tirdzniecības elements un muitas procedūra, teorētiskos aspektus, un analizēja tranzīta nozīmi Latvijā, un tranzīta attīstības virzienus. Bakalaura darba sastāvs- 5 daļas, 4 nodaļas, 66 lappuses, 2 tabulas, 21 attēls, 2 pielikumi. Darba izstrādei tika izmantoti 49 avoti. Darba noslēgumā autore veic apkopojumu par tendencēm un novērtē tās kā mainīgas, un neprognozējamas. Atslēgas vārdi : tranzīts, muita, attīstība, starptautiskā tirdzniecība.
Keywords Atslēgas vārdi : tranzīts, muita, attīstība, starptautiskā tirdzniecība.
Keywords in English Keywords: transit, customs, development, international trade.
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 08.05.2020 17:17:54