Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Būvniecības uzņēmuma attīstības pilnveidošanas projekts
Nosaukums angļu valodā Project on Improvement of Construction Company’s Development
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Kristīne Gorbunova
Recenzents Mg. oec. J.Locovs
Anotācija Noslēguma darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 75 lpp., tajā iekļauti 13 attēli, 34 tabulas, 7 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 22 avoti latviešu valodā un 8 krievu valodā. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Bušmane, J., Gorbunova, K. (2020). Būvniecības uzņēmuma attīstības pilnveidošanas projekts. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 75 lpp.
Atslēgas vārdi Noslēguma darba galvenie rezultāti: Uzņēmuma SIA “TERMOLAT” efektivitātes pilnveidošanai tiek piedāvāti trīs projekti. Jauna pakalpojuma ieviešana uzņēmumam ļaus piesaistīt jaunus klientus, tādējādi palielinot peļņu. Autore iesaka uzņēmumā ieviest jaunu pakalpojumu – remontu un apdares darbu veikšana. Pētījumā veikta projektu finanšu analīze un aprakstīti visi nepieciešamie soļi to īstenošanai.
Atslēgas vārdi angļu valodā The most important results: Three projects are offered to improve the efficiency of the company SIA “TERMOLAT”. The introduction of a new service will allow the company to attract new customers, which will increase profits. The author recommends to introduce a new service in the company – repair and facade work. The study performed a financial analysis of the projects and described all the necessary steps for their implementation.
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 08.05.2020 15:58:42