Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Būvniecības uzņēmuma attīstības pilnveidošanas projekts
Title in English Project on Improvement of Construction Company’s Development
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Kristīne Gorbunova
Reviewer Mg. oec. J.Locovs
Abstract Noslēguma darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 75 lpp., tajā iekļauti 13 attēli, 34 tabulas, 7 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 22 avoti latviešu valodā un 8 krievu valodā. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Bušmane, J., Gorbunova, K. (2020). Būvniecības uzņēmuma attīstības pilnveidošanas projekts. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 75 lpp.
Keywords Noslēguma darba galvenie rezultāti: Uzņēmuma SIA “TERMOLAT” efektivitātes pilnveidošanai tiek piedāvāti trīs projekti. Jauna pakalpojuma ieviešana uzņēmumam ļaus piesaistīt jaunus klientus, tādējādi palielinot peļņu. Autore iesaka uzņēmumā ieviest jaunu pakalpojumu – remontu un apdares darbu veikšana. Pētījumā veikta projektu finanšu analīze un aprakstīti visi nepieciešamie soļi to īstenošanai.
Keywords in English The most important results: Three projects are offered to improve the efficiency of the company SIA “TERMOLAT”. The introduction of a new service will allow the company to attract new customers, which will increase profits. The author recommends to introduce a new service in the company – repair and facade work. The study performed a financial analysis of the projects and described all the necessary steps for their implementation.
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 08.05.2020 15:58:42