Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Tehnoloģiju attīstības ietekme uz stratēģiskas nozīmes preču kontroles pasākumu realizēšanu”
Nosaukums angļu valodā “The Impact of Technological Development on Control Measures of Strategic Goods”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs Aivars Gulbis
Recenzents Aldis Čevers, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.), Mg.iur.
Anotācija Bakalaura darbā ”Tehnoloģiju attīstības ietekme uz stratēģiskas nozīmes preču kontroles pasākumu realizēšanu” tiek aplūkotas šķietami nekaitīgas mūsdienu tehnoloģijas, kas var tikt pārveidotas un izmantotas, lai realizētu terorisma draudus vai citādi apdraudētu sabiedrības drošību un drošumu. Darba mērķis ir balstoties uz tehnoloģiju attīstības radītajiem izaicinājumiem stratēģiskas nozīmes preču kontroles pasākumu realizēšanā, izstrādāt priekšlikumus eksporta kontroles režīmu un kontrolei pakļauto preču sarakstu papildināšanai. Lai sasniegtu mērķi, darbā identificētas tirdzniecības vietās pieejamas preces, kas šķietami ir nekaitīgas, bet var tikt pārveidotas un izmantotas par “instrumentu” zaudējumu radīšanā. Terorisms ir viens no galvenajiem globālajiem apdraudējumiem mūsdienās, tāpēc valstīm, organizācijām un cilvēcei kopumā ir jāstrādā pie tā ierobežošanas. Apzinot masu iznīcināšanas ieroču izmantošanas un savienošanas risku ar mūsdienu tehnoloģijām, ir iespējams jau laikus izstrādāt preču kontroles pasākumus un nepieļaut bīstamu preču izplatību.Bakalaura darbs sastāv no 3 daļām. Pirmajā daļā tiek apskatīts stratēģiskas nozīmes preču iedalījums, būtība un izplatība, otrajā daļā tiek aprakstītas stratēģiskas nozīmes preču kontroles institūcijas, režīmi, starptautiskie līgumi un kontroles mehānisma darbība Eiropas Savienībā un Latvijā. Savukārt darba trešajā daļā, ņemot vērā ārvalstu pieredzi, tiek identificēti mūsdienu tehnoloģiju radītie izaicinājumi stratēģiskas nozīmes preču apritē un izstrādāti potenciālie risinājumi, cīņā ar šo preču radīto ietekmi. Darbs sastāv no 57 lappusēm, iekļaujot 3 daļas, 10 nodaļas un 7 apakšnodaļas. Bakalaura darbā ietverti 12 attēli, 4 tabulas, 1 pielikums un izmantotās literatūras un avotu sarakstā iekļautas 49 vienības.
Atslēgas vārdi Stratēģiskas nozīmes preces, kontrole
Atslēgas vārdi angļu valodā Strategic goods, control
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 08.05.2020 10:40:55