Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Tehnoloģiju attīstības ietekme uz stratēģiskas nozīmes preču kontroles pasākumu realizēšanu”
Title in English “The Impact of Technological Development on Control Measures of Strategic Goods”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Aivars Gulbis
Reviewer Aldis Čevers, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.), Mg.iur.
Abstract Bakalaura darbā ”Tehnoloģiju attīstības ietekme uz stratēģiskas nozīmes preču kontroles pasākumu realizēšanu” tiek aplūkotas šķietami nekaitīgas mūsdienu tehnoloģijas, kas var tikt pārveidotas un izmantotas, lai realizētu terorisma draudus vai citādi apdraudētu sabiedrības drošību un drošumu. Darba mērķis ir balstoties uz tehnoloģiju attīstības radītajiem izaicinājumiem stratēģiskas nozīmes preču kontroles pasākumu realizēšanā, izstrādāt priekšlikumus eksporta kontroles režīmu un kontrolei pakļauto preču sarakstu papildināšanai. Lai sasniegtu mērķi, darbā identificētas tirdzniecības vietās pieejamas preces, kas šķietami ir nekaitīgas, bet var tikt pārveidotas un izmantotas par “instrumentu” zaudējumu radīšanā. Terorisms ir viens no galvenajiem globālajiem apdraudējumiem mūsdienās, tāpēc valstīm, organizācijām un cilvēcei kopumā ir jāstrādā pie tā ierobežošanas. Apzinot masu iznīcināšanas ieroču izmantošanas un savienošanas risku ar mūsdienu tehnoloģijām, ir iespējams jau laikus izstrādāt preču kontroles pasākumus un nepieļaut bīstamu preču izplatību.Bakalaura darbs sastāv no 3 daļām. Pirmajā daļā tiek apskatīts stratēģiskas nozīmes preču iedalījums, būtība un izplatība, otrajā daļā tiek aprakstītas stratēģiskas nozīmes preču kontroles institūcijas, režīmi, starptautiskie līgumi un kontroles mehānisma darbība Eiropas Savienībā un Latvijā. Savukārt darba trešajā daļā, ņemot vērā ārvalstu pieredzi, tiek identificēti mūsdienu tehnoloģiju radītie izaicinājumi stratēģiskas nozīmes preču apritē un izstrādāti potenciālie risinājumi, cīņā ar šo preču radīto ietekmi. Darbs sastāv no 57 lappusēm, iekļaujot 3 daļas, 10 nodaļas un 7 apakšnodaļas. Bakalaura darbā ietverti 12 attēli, 4 tabulas, 1 pielikums un izmantotās literatūras un avotu sarakstā iekļautas 49 vienības.
Keywords Stratēģiskas nozīmes preces, kontrole
Keywords in English Strategic goods, control
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 08.05.2020 10:40:55