Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmumu un organizāciju vadīšana
Nosaukums Riska pārvaldes stratēģija uzņēmumam “X” – elektroenerģijas tirgotājam Latvijā
Nosaukums angļu valodā Risk Management Strategy for Company “X” – an Electricity Trader in Latvia
Struktūrvienība 01B00 Rīgas Biznesa skola
Darba vadītājs William Christian Schaub
Recenzents J.Bancroft
Anotācija Riska pārvaldes stratēģija uzņēmumam “X” – elektroenerģijas tirgotājam Latvijā: Maģistra darbs / G. Namniece, W. Schaub. – Rīga: Rīgas Biznesa skola, MBA grāds, 2020 – 75 lpp. Maģistra darbu veido ievads, trīs galvenās daļas, priekšlikumi un to ieviešanas plāns un secinājumi. Darba apjoms ir 75 lpp., tajā iekļauti 17 tabulas un 3 attēli. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti 33 avoti. Maģistra darba mērķis ir izpētīt riska jēdzienu un tā nozīmi, riska pārvaldi kā procesu un riska pārvaldes stratēģiju kā uzņēmuma vadlīnijas. Maģistra darba problēma ir riska pārvaldes stratēģijas izstrāde un ieviešana elektroenerģijas tirdzniecības uzņēmumā “X” Latvijā. Pirmā un otrā maģistra darba sadaļās veikts akadēmiskās literatūras apskats ar mērķi noteikt riska nozīmi uzņēmējdarbībā, analizēt galvenos riska veidus, izpētīt riska pārvaldes procesu, izvērtēt riska pārvaldes stratēģijas izveides un ieviešanas procesus un “The Three Lines of Defence” modeļa pielietojumu. Trešo darba sadaļu veido esošās Latvijas elektroenerģijas tirdzniecības nozares apraksts, pamatinformācija par uzņēmējdarbības veikšanu nozarē un esošo nozares pārstāvju analīze. Sadaļa noslēdzas ar aprakstu, kā pirmajā sadaļā apzinātie risku veidi attiecas uz elektroenerģijas tirdzniecības nozari Latvijā. Darba pēdējā sadaļā tiek piedāvāti priekšlikumi riska pārvaldības stratēģijām, lai pārvaldītu iepriekšējās sadaļās identificētos risku veidus. Šajā sadaļā iekļauti arī riska matrica un pārskats specifiskiem riskiem uzņēmumam “X”, iespējamās risku atbildes reakcijas un instrumenti sistemātiskai risku pārvaldībai., noslēdzot ar “The Three Lines of Defence” pielietojumu strukturizētai un efektīvai riska pārvaldes stratēģijas ieviešanai. Maģistra darba rezultātā uzņēmumam “X” ir izveidota riska vadības stratēģijas sagatave, kuru izmantot esošo risku pārvaldei, nākotnes risku ierobežošanai, portfeļa plānošanas un iepirkuma uzlabošanai, kā arī darbinieku morāles un apmierinātības uzlabošanai, noslēdzot ar detalizētu rīcības plānu, kas īstenojams līdz 2020. gada 10. jūlijam.
Atslēgas vārdi Riska pārvalde, Elektrības tirdzniecība, The Three Lines of Defence modelis
Atslēgas vārdi angļu valodā Risk management, Electricity trading, The Three Lines of Defence model
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 08.05.2020 09:41:12