Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Business Administration
Title in original language Riska pārvaldes stratēģija uzņēmumam “X” – elektroenerģijas tirgotājam Latvijā
Title in English Risk Management Strategy for Company “X” – an Electricity Trader in Latvia
Department 01B00 Riga Business School
Scientific advisor William Christian Schaub
Reviewer J.Bancroft
Abstract Riska pārvaldes stratēģija uzņēmumam “X” – elektroenerģijas tirgotājam Latvijā: Maģistra darbs / G. Namniece, W. Schaub. – Rīga: Rīgas Biznesa skola, MBA grāds, 2020 – 75 lpp. Maģistra darbu veido ievads, trīs galvenās daļas, priekšlikumi un to ieviešanas plāns un secinājumi. Darba apjoms ir 75 lpp., tajā iekļauti 17 tabulas un 3 attēli. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti 33 avoti. Maģistra darba mērķis ir izpētīt riska jēdzienu un tā nozīmi, riska pārvaldi kā procesu un riska pārvaldes stratēģiju kā uzņēmuma vadlīnijas. Maģistra darba problēma ir riska pārvaldes stratēģijas izstrāde un ieviešana elektroenerģijas tirdzniecības uzņēmumā “X” Latvijā. Pirmā un otrā maģistra darba sadaļās veikts akadēmiskās literatūras apskats ar mērķi noteikt riska nozīmi uzņēmējdarbībā, analizēt galvenos riska veidus, izpētīt riska pārvaldes procesu, izvērtēt riska pārvaldes stratēģijas izveides un ieviešanas procesus un “The Three Lines of Defence” modeļa pielietojumu. Trešo darba sadaļu veido esošās Latvijas elektroenerģijas tirdzniecības nozares apraksts, pamatinformācija par uzņēmējdarbības veikšanu nozarē un esošo nozares pārstāvju analīze. Sadaļa noslēdzas ar aprakstu, kā pirmajā sadaļā apzinātie risku veidi attiecas uz elektroenerģijas tirdzniecības nozari Latvijā. Darba pēdējā sadaļā tiek piedāvāti priekšlikumi riska pārvaldības stratēģijām, lai pārvaldītu iepriekšējās sadaļās identificētos risku veidus. Šajā sadaļā iekļauti arī riska matrica un pārskats specifiskiem riskiem uzņēmumam “X”, iespējamās risku atbildes reakcijas un instrumenti sistemātiskai risku pārvaldībai., noslēdzot ar “The Three Lines of Defence” pielietojumu strukturizētai un efektīvai riska pārvaldes stratēģijas ieviešanai. Maģistra darba rezultātā uzņēmumam “X” ir izveidota riska vadības stratēģijas sagatave, kuru izmantot esošo risku pārvaldei, nākotnes risku ierobežošanai, portfeļa plānošanas un iepirkuma uzlabošanai, kā arī darbinieku morāles un apmierinātības uzlabošanai, noslēdzot ar detalizētu rīcības plānu, kas īstenojams līdz 2020. gada 10. jūlijam.
Keywords Riska pārvalde, Elektrības tirdzniecība, The Three Lines of Defence modelis
Keywords in English Risk management, Electricity trading, The Three Lines of Defence model
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 08.05.2020 09:41:12