Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Preču zādzību riska samazināšana piegādes ķēdēs”
Nosaukums angļu valodā “Reducing the Risk of Theft of Goods in Supply Chains”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs Normunds Rudzītis
Recenzents Aldis Čevers, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.), Mg.iur.
Anotācija Bakalaura darba nosaukums: ‘’Preču zādzību riska samazināšana piegādes ķēdēs’’. Starptautiskajās piegādes ķēdes visā pasaulē tiek identificēti dažādi riski, kas var negatīvi ietekmēt gan piegādes ķēdes procesus, gan visas tajā iesaistītās puses. Drošības riski ir saistīti gan ar tehnoloģiju lietojumu un kiberuzbrukumiem, gan terorismu un kontrabandu, tomēr viens no biežāk izplatītajiem riskiem ir kravu zādzības. Zādzību risks tiek pētīts un analizēts jau ilgstoši, tomēr statistikas dati rāda, ka gan reģistrēto incidentu, gan kopējie zaudējumi palielinās ar katru gadu. Zādzības ir risks, kas ietekmē visas piegādes ķēdes pasaulē un aptver praktiski visus piegādes ķēdes procesus, tai skaitā preču uzglabāšanu, komplektēšanu, pārvietošanu un nodošanu klientam. Līdz ar to piegādes ķēdē iesaistītajām pusēm ir svarīgi izvērtēt gan procesus, kas visbiežāk ir pakļauta zādzību riskam, gan riska līmeni, lai izvērtētu, kuras procedūras ir jāmaina vai jāievieš. Efektīva zādzību riska vadība var gan būtiski mazināt piegādes ķēdes kavējumus, gan zaudējumus, kā arī atsevišķu drošības pasākumu ieviešana veicina arī kopējo piegādes ķēdes drošību. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt un analizēt zādzību riska struktūru, metodes un drošības iniciatīvas, kas ir izveidotas un tiek izmantotas pasaulē, lai veicinātu drošības procedūru ieviešanu piegādes ķēdēs. Bakalaura darba objekts ir piegādes ķēdes process un tā posmi. Pētījuma priekšmets – zādzību riska mazināšanas pasākumi un to ieviešana uzņēmuma ‘’Unilever’’ saldētās produkcijas piegādes ķēdē. Mērķa sasniegšanai tika izvirzīti 7 uzdevumi, kas realizēti 6 darba daļās. Pirmajā daļā tiek pētīta un aprakstīta piegādes ķēžu būtība un pārvaldības principi. Otrajā daļā tiek pētīti piegādes ķēžu riski, zādzību riska struktūra un metodes, vispārīgi risinājumi piegādes ķēžu drošības veicināšanai un zādzību riska mazināšanai, kā arī muitas loma piegādes ķēdēs. Pēdējās četrās daļās tiek realizēta darba praktiskā daļa. Trešajā daļā tiek pētīta uzņēmuma ‘’Unilever’’ piegādes ķēde un tās procesi. Ceturtajā daļā tiek apkopots un analizēts zaudējumu apjoms. Piektajā daļā tiek veikta zādzība riska un riska līmeņa analīze ‘’Unilever’’ piegādes ķēdes procesos, kā arī tiek izteikti iespējamie risinājumi zādzību riska mazināšanai un kontrolei. Pēdējā darba daļā tiek apskatīta muitas procedūru ieviešana piegādes ķēdē, zādzību riska ietekme uz muitas procedūrām un iespējamie risinājumi drošības uzlabošanai. Bakalaura darbs sastāv no 69 lappusēm, 13 nodaļām un 6 apakšnodaļām. Darbā ir iekļauti 12 attēli un 2 tabulas. Literatūras un avotu sarakstā izmantotas 100 vienības.
Atslēgas vārdi piegādes ķēdes, kravu zādzības
Atslēgas vārdi angļu valodā supply chains, theft of goods
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 07.05.2020 17:19:50