Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Preču zādzību riska samazināšana piegādes ķēdēs”
Title in English “Reducing the Risk of Theft of Goods in Supply Chains”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Normunds Rudzītis
Reviewer Aldis Čevers, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.), Mg.iur.
Abstract Bakalaura darba nosaukums: ‘’Preču zādzību riska samazināšana piegādes ķēdēs’’. Starptautiskajās piegādes ķēdes visā pasaulē tiek identificēti dažādi riski, kas var negatīvi ietekmēt gan piegādes ķēdes procesus, gan visas tajā iesaistītās puses. Drošības riski ir saistīti gan ar tehnoloģiju lietojumu un kiberuzbrukumiem, gan terorismu un kontrabandu, tomēr viens no biežāk izplatītajiem riskiem ir kravu zādzības. Zādzību risks tiek pētīts un analizēts jau ilgstoši, tomēr statistikas dati rāda, ka gan reģistrēto incidentu, gan kopējie zaudējumi palielinās ar katru gadu. Zādzības ir risks, kas ietekmē visas piegādes ķēdes pasaulē un aptver praktiski visus piegādes ķēdes procesus, tai skaitā preču uzglabāšanu, komplektēšanu, pārvietošanu un nodošanu klientam. Līdz ar to piegādes ķēdē iesaistītajām pusēm ir svarīgi izvērtēt gan procesus, kas visbiežāk ir pakļauta zādzību riskam, gan riska līmeni, lai izvērtētu, kuras procedūras ir jāmaina vai jāievieš. Efektīva zādzību riska vadība var gan būtiski mazināt piegādes ķēdes kavējumus, gan zaudējumus, kā arī atsevišķu drošības pasākumu ieviešana veicina arī kopējo piegādes ķēdes drošību. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt un analizēt zādzību riska struktūru, metodes un drošības iniciatīvas, kas ir izveidotas un tiek izmantotas pasaulē, lai veicinātu drošības procedūru ieviešanu piegādes ķēdēs. Bakalaura darba objekts ir piegādes ķēdes process un tā posmi. Pētījuma priekšmets – zādzību riska mazināšanas pasākumi un to ieviešana uzņēmuma ‘’Unilever’’ saldētās produkcijas piegādes ķēdē. Mērķa sasniegšanai tika izvirzīti 7 uzdevumi, kas realizēti 6 darba daļās. Pirmajā daļā tiek pētīta un aprakstīta piegādes ķēžu būtība un pārvaldības principi. Otrajā daļā tiek pētīti piegādes ķēžu riski, zādzību riska struktūra un metodes, vispārīgi risinājumi piegādes ķēžu drošības veicināšanai un zādzību riska mazināšanai, kā arī muitas loma piegādes ķēdēs. Pēdējās četrās daļās tiek realizēta darba praktiskā daļa. Trešajā daļā tiek pētīta uzņēmuma ‘’Unilever’’ piegādes ķēde un tās procesi. Ceturtajā daļā tiek apkopots un analizēts zaudējumu apjoms. Piektajā daļā tiek veikta zādzība riska un riska līmeņa analīze ‘’Unilever’’ piegādes ķēdes procesos, kā arī tiek izteikti iespējamie risinājumi zādzību riska mazināšanai un kontrolei. Pēdējā darba daļā tiek apskatīta muitas procedūru ieviešana piegādes ķēdē, zādzību riska ietekme uz muitas procedūrām un iespējamie risinājumi drošības uzlabošanai. Bakalaura darbs sastāv no 69 lappusēm, 13 nodaļām un 6 apakšnodaļām. Darbā ir iekļauti 12 attēli un 2 tabulas. Literatūras un avotu sarakstā izmantotas 100 vienības.
Keywords piegādes ķēdes, kravu zādzības
Keywords in English supply chains, theft of goods
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 07.05.2020 17:19:50