Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Vadīšana starptautiskos uzņēmumos
Nosaukums Uzņēmējdarbības procesu ārpakalpojumi Latvijā un to salīdzinājums ar Indiju, Rumāniju un Bulgāriju
Nosaukums angļu valodā Business Process Outsourcing in Latvia Compared to India, Romania, and Bulgaria
Struktūrvienība 01B00 Rīgas Biznesa skola
Darba vadītājs Jānis Grēviņš
Recenzents
Anotācija Šī bakalaura nosaukums ir “Uzņēmējdarbības procesu ārpakalpojumi Latvijā salīdzinājumā ar Indiju, Rumāniju un Bulgāriju”. Informācija tika ņemta no zinātniskajiem žurnāliem, akadēmiskajām datu bāzēm un dažādiem interneta resursiem. Darbs ir veidots ar mērķi izprast uzņēmējdarbības procesu ārpakalpojumus Latvijā, salīdzināt tos ar trīs atsevišķām valstīm, kuras ir Indija, Rumānija un Bulgārija, kā arī, atbildēt uz pētījuma jautājumu: “Vai Latvijā ir nepieciešamā infrastruktūra un cilvēku resursi, lai Latvijā attīstītos uzņēmējdarbības procesu ārpakalpojumi?” Lai sniegtu atbildi uz šo jautājumu, autors izpētīja uzņēmējdarbības procesu ārpakalpojumus no teorētiskā skata punkta, lai izprastu, kas vispār ir uzņēmējdarbības procesu ārpakalpojumi un padziļināti apskatīja ārpakalpojumu modeļus, iemeslus kādēļ ārpakalpojumi ir nepieciešami, to veidus un kategorijas, stiprās un vājās puses, kā arī, ar kādiem riskiem ir iespējams saskarties. Tika apskatītas arī iespējamās un gaidāmās tendences ārpakalpojumu vidē, kā arī tika apskatītas galvenās valstis, kuras šobrīd dominē uzņēmējdarbības procesu ārpakalpojumu tirgu. Lai veiktu padziļinātu izpēti, tika veikta anketēšana, ar kuras palīdzību autors centās noskaidrot faktisko situāciju Latvijā saistībā ar Latvijas darbaspēku un vai Latvija spēj konkurēt uz pasaules skatuves. Šis darbs satur sešpadsmit tabulas, trīspadsmit grafikus un divus pielikumus. Darbs ir veidots angļu valodā.
Atslēgas vārdi ārpakalpojumi, uzņēmējdarbības procesu ārpakalpojumi, Latvija, Indija, Rumānija, Bulgārija
Atslēgas vārdi angļu valodā Outsourcing, Business process outsourcing, Latvia, India, Romania, Bulgaria
Valoda eng
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 07.05.2020 16:09:03