Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Management in international business
Title in original language Uzņēmējdarbības procesu ārpakalpojumi Latvijā un to salīdzinājums ar Indiju, Rumāniju un Bulgāriju
Title in English Business Process Outsourcing in Latvia Compared to India, Romania, and Bulgaria
Department 01B00 Riga Business School
Scientific advisor Jānis Grēviņš
Reviewer
Abstract Šī bakalaura nosaukums ir “Uzņēmējdarbības procesu ārpakalpojumi Latvijā salīdzinājumā ar Indiju, Rumāniju un Bulgāriju”. Informācija tika ņemta no zinātniskajiem žurnāliem, akadēmiskajām datu bāzēm un dažādiem interneta resursiem. Darbs ir veidots ar mērķi izprast uzņēmējdarbības procesu ārpakalpojumus Latvijā, salīdzināt tos ar trīs atsevišķām valstīm, kuras ir Indija, Rumānija un Bulgārija, kā arī, atbildēt uz pētījuma jautājumu: “Vai Latvijā ir nepieciešamā infrastruktūra un cilvēku resursi, lai Latvijā attīstītos uzņēmējdarbības procesu ārpakalpojumi?” Lai sniegtu atbildi uz šo jautājumu, autors izpētīja uzņēmējdarbības procesu ārpakalpojumus no teorētiskā skata punkta, lai izprastu, kas vispār ir uzņēmējdarbības procesu ārpakalpojumi un padziļināti apskatīja ārpakalpojumu modeļus, iemeslus kādēļ ārpakalpojumi ir nepieciešami, to veidus un kategorijas, stiprās un vājās puses, kā arī, ar kādiem riskiem ir iespējams saskarties. Tika apskatītas arī iespējamās un gaidāmās tendences ārpakalpojumu vidē, kā arī tika apskatītas galvenās valstis, kuras šobrīd dominē uzņēmējdarbības procesu ārpakalpojumu tirgu. Lai veiktu padziļinātu izpēti, tika veikta anketēšana, ar kuras palīdzību autors centās noskaidrot faktisko situāciju Latvijā saistībā ar Latvijas darbaspēku un vai Latvija spēj konkurēt uz pasaules skatuves. Šis darbs satur sešpadsmit tabulas, trīspadsmit grafikus un divus pielikumus. Darbs ir veidots angļu valodā.
Keywords ārpakalpojumi, uzņēmējdarbības procesu ārpakalpojumi, Latvija, Indija, Rumānija, Bulgārija
Keywords in English Outsourcing, Business process outsourcing, Latvia, India, Romania, Bulgaria
Language eng
Year 2020
Date and time of uploading 07.05.2020 16:09:03