Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Uzņēmuma finansiālo rezultātu novērtējuma nozīme tā saimnieciskās darbībās”
Nosaukums angļu valodā “Evaluation of Financial Performance in Company for Improving Its Operational Functioning”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs Kristīne Gorbunova
Recenzents Irina Jevinga, RTU Muitas un nodokļu katedras docente (prakt.)
Anotācija Bakalaura darba tēma ir “Uzņēmuma finansiālo rezultātu novērtējuma nozīme tā saimnieciskās darbības”. Darba mērķis ir izpētīt SIA “Numeri” saimnieciski-finansiālās darbības, noskaidrot darba samaksas īpatnības un izstrādāt priekšlikumus darba samaksas sistēmas pilnveidošanai. Bakalaura darbs sastāv no trīs nodaļām, no kurām pirmajā tiek sniegts uzņēmuma saimnieciski-finansiālās darbības raksturojums, otrajā- darba samaksas apraksts un mijiedarbība ar darba ražīgumu, bet trešajā nodaļā aprakstīts darba samaksas efektivitātes paaugstināšanas metodes. Darba nobeigumā iekļauti autores secinājumi un priekšlikumi. Bakalaura darbs izstrādāts, pamatojoties uz LR likumdošanu, ekonomisko literatūru un autores novērojumiem. Darba apjoms ir 54 lapas, tajā iekļauti 11 attēli, 9 tabulas un 4 pielikumi. Izstrādē izmantoti 29 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi SVID analīze, rentabilitāte, likviditāte, darba samaksa, darba ražīgums, efektivitāte.
Atslēgas vārdi angļu valodā SWOT analysis, profitability, liquidity, wage/ salary, productivity, efficiency
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 07.05.2020 15:11:29