Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Uzņēmuma finansiālo rezultātu novērtējuma nozīme tā saimnieciskās darbībās”
Title in English “Evaluation of Financial Performance in Company for Improving Its Operational Functioning”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Kristīne Gorbunova
Reviewer Irina Jevinga, RTU Muitas un nodokļu katedras docente (prakt.)
Abstract Bakalaura darba tēma ir “Uzņēmuma finansiālo rezultātu novērtējuma nozīme tā saimnieciskās darbības”. Darba mērķis ir izpētīt SIA “Numeri” saimnieciski-finansiālās darbības, noskaidrot darba samaksas īpatnības un izstrādāt priekšlikumus darba samaksas sistēmas pilnveidošanai. Bakalaura darbs sastāv no trīs nodaļām, no kurām pirmajā tiek sniegts uzņēmuma saimnieciski-finansiālās darbības raksturojums, otrajā- darba samaksas apraksts un mijiedarbība ar darba ražīgumu, bet trešajā nodaļā aprakstīts darba samaksas efektivitātes paaugstināšanas metodes. Darba nobeigumā iekļauti autores secinājumi un priekšlikumi. Bakalaura darbs izstrādāts, pamatojoties uz LR likumdošanu, ekonomisko literatūru un autores novērojumiem. Darba apjoms ir 54 lapas, tajā iekļauti 11 attēli, 9 tabulas un 4 pielikumi. Izstrādē izmantoti 29 literatūras avoti.
Keywords SVID analīze, rentabilitāte, likviditāte, darba samaksa, darba ražīgums, efektivitāte.
Keywords in English SWOT analysis, profitability, liquidity, wage/ salary, productivity, efficiency
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 07.05.2020 15:11:29