Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas un tā ietekmes uz pašvaldību budžetu novērtēšana”
Nosaukums angļu valodā “Assessment of the Application of Real Estate Tax and Its Impact on Municipal Budgets”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs Vaira Gromule
Recenzents Irina Jevinga, RTU Muitas un nodokļu katedras docente (prakt.)
Anotācija Tēma par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu un tā ietekme pašvaldības budžetā ir aktuāla ikvienam iedzīvotajam, kam pieder kāds nekustamais īpašums. Darba tēmas aktualitāte saistīta ar iedzīvotāju lomu nekustamā īpašuma nodokļa nomaksā, jo vienmēr rodas jautājumi par to, no kā rodas šī nodokļa summa, kāpēc vienā novadā tik pat lielai mājai nodoklis ir mazāks kā citā novadā, kas un kā nosaka īpašuma vērtību. Tādēļ autore izvirzīja mērķi izpētīt un novērtēt nekustamā īpašuma nodokļa nozīmīgumu un īpatsvaru pašvaldības budžetā, izdarīt secinājumus un izstrādāt priekšlikumus nekustamā īpašuma nodokļa iekasēšanas efektivitātes uzlabošanai. Bakalaura darba pētījuma objekts ir nekustamā īpašuma nodokļa īpatsvars pašvaldību budžetos. Pētījuma priekšmets ir nekustamā īpašuma nodokļa piemērošana pašvaldībās. Lai sasniegtu darba mērķi tiek izvērtēta nekustamā īpašuma nodokļa nozīme pašvaldību budžetos, apskatītas kadastrālās vērtības bāzes nozīme nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanā, veikta pašvaldību budžetu analīze un nekustamā īpašuma nodokļa īpatsvara pašvaldību budžetā novērtēšana, izpētīti Baltinavas novada, Rēzeknes novada, Rugāju novada, Ogres novada un Saulkrastu novada pašvaldību raksturojumi, kas var ietekmēt nekustamā īpašuma nodokļa lielumu, analizēti pašvaldību piemērotie nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi, tiek izteikti priekšlikumi efektīvākai un sociālajai politikai atbilstošākai nekustamā īpašuma nodokļa iekasēšanai. Darba kopējais apjoms ir 64 lappuses. Darbs sastāv no ievada, trīs daļām, kas sadalītas nodaļās, secinājumiem, priekšlikumiem, literatūras saraksta. Darbā iekļautas 10 tabulas, 17 attēli. Darbs tiek balstīts uz 54 literatūras avotiem un tā rezultātā ir izdarīti 12 secinājumi, no kuriem izteikti 4 priekšlikumi. Darbam ir pievienoti 6 pielikumi.
Atslēgas vārdi nekustamā īpašuma nodoklis, nodoklis, kadastrālā vērtība, pašvaldības, nodokļa piemērošana
Atslēgas vārdi angļu valodā real esate tax, tax, cadastral value, municipalities, tax application
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 07.05.2020 14:43:22