Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas un tā ietekmes uz pašvaldību budžetu novērtēšana”
Title in English “Assessment of the Application of Real Estate Tax and Its Impact on Municipal Budgets”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Vaira Gromule
Reviewer Irina Jevinga, RTU Muitas un nodokļu katedras docente (prakt.)
Abstract Tēma par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu un tā ietekme pašvaldības budžetā ir aktuāla ikvienam iedzīvotajam, kam pieder kāds nekustamais īpašums. Darba tēmas aktualitāte saistīta ar iedzīvotāju lomu nekustamā īpašuma nodokļa nomaksā, jo vienmēr rodas jautājumi par to, no kā rodas šī nodokļa summa, kāpēc vienā novadā tik pat lielai mājai nodoklis ir mazāks kā citā novadā, kas un kā nosaka īpašuma vērtību. Tādēļ autore izvirzīja mērķi izpētīt un novērtēt nekustamā īpašuma nodokļa nozīmīgumu un īpatsvaru pašvaldības budžetā, izdarīt secinājumus un izstrādāt priekšlikumus nekustamā īpašuma nodokļa iekasēšanas efektivitātes uzlabošanai. Bakalaura darba pētījuma objekts ir nekustamā īpašuma nodokļa īpatsvars pašvaldību budžetos. Pētījuma priekšmets ir nekustamā īpašuma nodokļa piemērošana pašvaldībās. Lai sasniegtu darba mērķi tiek izvērtēta nekustamā īpašuma nodokļa nozīme pašvaldību budžetos, apskatītas kadastrālās vērtības bāzes nozīme nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanā, veikta pašvaldību budžetu analīze un nekustamā īpašuma nodokļa īpatsvara pašvaldību budžetā novērtēšana, izpētīti Baltinavas novada, Rēzeknes novada, Rugāju novada, Ogres novada un Saulkrastu novada pašvaldību raksturojumi, kas var ietekmēt nekustamā īpašuma nodokļa lielumu, analizēti pašvaldību piemērotie nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi, tiek izteikti priekšlikumi efektīvākai un sociālajai politikai atbilstošākai nekustamā īpašuma nodokļa iekasēšanai. Darba kopējais apjoms ir 64 lappuses. Darbs sastāv no ievada, trīs daļām, kas sadalītas nodaļās, secinājumiem, priekšlikumiem, literatūras saraksta. Darbā iekļautas 10 tabulas, 17 attēli. Darbs tiek balstīts uz 54 literatūras avotiem un tā rezultātā ir izdarīti 12 secinājumi, no kuriem izteikti 4 priekšlikumi. Darbam ir pievienoti 6 pielikumi.
Keywords nekustamā īpašuma nodoklis, nodoklis, kadastrālā vērtība, pašvaldības, nodokļa piemērošana
Keywords in English real esate tax, tax, cadastral value, municipalities, tax application
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 07.05.2020 14:43:22