Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Auditoru uzņēmuma darbības analīze”
Nosaukums angļu valodā “Analysis of Performance in Auditing Company”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Irina Jevinga
Recenzents Māris Jurušs, RTU Muitas un nodokļu katedras asoc.profesors, Dr.oec.
Anotācija Mūsdienās uzņēmums nevar pastāvēt ne bez valsts, ne bez neatkarīgu kontroles institūciju uzraudzības. Audits ir darbības veids, kura mērķis ir neatkarīgi novērtēt un izteikt profesionālo viedokli par uzņēmuma finanšu pārskatu un finanšu uzskaites ticamību, kas ļauj paaugstināt kapitāla tirgus efektivitāti un dod iespēju novērtēt un paredzēt ekonomisko lēmumu sekas. Bakalaura darba „Auditoru uzņēmuma darbības analīze” mērķis ir izpētīt audita būtības un procesa galvenos teorētiskos aspektus, identificēt un izpētīt audita veikšanas procesa iespējamās problēmas, kā arī izstrādāt priekšlikumus doto problēmu samazināšanai un procesa optimizēšanai. Bakalaura darba pētījuma objekts ir SIA „Deloitte Audits Latvia” audita process. Pētījuma priekšmets ir SIA „Deloitte Audits Latvia” audita veikšanas procesa iespējamo problēmu nozīmīguma novērtējums. Lai sasniegtu uzrādīto mērķi, darbā tiek norādīti sekojošie uzdevumi: izpētīt audita galvenos teorētiskos aspektus, lai izveidotu priekšstatu par auditoru uzņēmuma darbību un audita veikšanas procesu, kā arī identificēt audita veikšanas procesa iespējamās problēmas un veikt SIA „Deloitte Audits Latvia” dažādu līmeņu darbinieku aptauju par audita veikšanas procesa iespējamo problēmu nozīmīgumu. Šis bakalaura darbs dod iespēju īsumā iepazīties ar auditoru uzņēmuma darbības galvenajiem aspektiem un komponentiem, audita veikšanas procesa problēmām un to nozīmīguma novērtējumu. Darbs sastāv no ievada, 3 daļām, 8 nodaļām, secinājumiem, priekšlikumiem, izmantoto informācijas avotu saraksta un pielikumiem. Darba apjoms ir 67 lapaspuses, kurās ietilpst 8 tabulas, 14 grafiskie attēli un 5 pielikumi.
Atslēgas vārdi Audits, audita veikanas process
Atslēgas vārdi angļu valodā Audit, auditing, audit process
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 07.05.2020 14:24:53