Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Auditoru uzņēmuma darbības analīze”
Title in English “Analysis of Performance in Auditing Company”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Irina Jevinga
Reviewer Māris Jurušs, RTU Muitas un nodokļu katedras asoc.profesors, Dr.oec.
Abstract Mūsdienās uzņēmums nevar pastāvēt ne bez valsts, ne bez neatkarīgu kontroles institūciju uzraudzības. Audits ir darbības veids, kura mērķis ir neatkarīgi novērtēt un izteikt profesionālo viedokli par uzņēmuma finanšu pārskatu un finanšu uzskaites ticamību, kas ļauj paaugstināt kapitāla tirgus efektivitāti un dod iespēju novērtēt un paredzēt ekonomisko lēmumu sekas. Bakalaura darba „Auditoru uzņēmuma darbības analīze” mērķis ir izpētīt audita būtības un procesa galvenos teorētiskos aspektus, identificēt un izpētīt audita veikšanas procesa iespējamās problēmas, kā arī izstrādāt priekšlikumus doto problēmu samazināšanai un procesa optimizēšanai. Bakalaura darba pētījuma objekts ir SIA „Deloitte Audits Latvia” audita process. Pētījuma priekšmets ir SIA „Deloitte Audits Latvia” audita veikšanas procesa iespējamo problēmu nozīmīguma novērtējums. Lai sasniegtu uzrādīto mērķi, darbā tiek norādīti sekojošie uzdevumi: izpētīt audita galvenos teorētiskos aspektus, lai izveidotu priekšstatu par auditoru uzņēmuma darbību un audita veikšanas procesu, kā arī identificēt audita veikšanas procesa iespējamās problēmas un veikt SIA „Deloitte Audits Latvia” dažādu līmeņu darbinieku aptauju par audita veikšanas procesa iespējamo problēmu nozīmīgumu. Šis bakalaura darbs dod iespēju īsumā iepazīties ar auditoru uzņēmuma darbības galvenajiem aspektiem un komponentiem, audita veikšanas procesa problēmām un to nozīmīguma novērtējumu. Darbs sastāv no ievada, 3 daļām, 8 nodaļām, secinājumiem, priekšlikumiem, izmantoto informācijas avotu saraksta un pielikumiem. Darba apjoms ir 67 lapaspuses, kurās ietilpst 8 tabulas, 14 grafiskie attēli un 5 pielikumi.
Keywords Audits, audita veikanas process
Keywords in English Audit, auditing, audit process
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 07.05.2020 14:24:53